Meny

Endringer i lønn for 2022

Det er flere endringer som påvirker funksjoner i lønnsmodulen for 2022, som arbeidsgiveravgift og fagforeningstrekk. Du bør derfor lese dette før du starter å kjøre lønn på 2022. ...

Oppdaterte trekktabeller

Husk å oppdatere til ny versjon før du kjører lønn på 2022. Den oppdaterte versjonen har blant annet med nye trekktabeller. Nyttårsversjonen har versjon 3.70.21 eller høyere.

Husk også å hente oppdaterte skattekort.

 

Ny grenseverdi for reduksjon i trekkgrunnlag ved trekk fagforeningskontingent

Det er ny grenseverdi for reduksjon av trekkgrunnlag tilsvarende fagforeningskontingenten. Den nye grenseverdien er 5800.

Grenseverdien endres på lønnsart for fagforeningskontingent, men vent til du har opprettet 2022 før du endrer. Det er på 2022 det er ny grenseverdi.

Hent opp lønnsarten for fagforeningstrekk med reduksjon av trekkgrunnlag (uni standard lønnsart er 620).

Velg arkfane Grenseverdier.

Endre Beløp til -5800. OBS! Legg merke til at du må ha negativt fortegn på grenseverdien. Dette er fordi det er en trekk-lønnsart.

Husk å lagre endringen.

grenseverdi_2022.jpg

 

Flere kommuner får ny sone for arbeidsgiveravgift i 2022

Det er en del kommuner som får endret sone fra 01.01.2022. Dersom ditt firma, eller en av virksomhetene i ditt firma, er lokalisert i en av disse kommunene, så må du huske å endre sone før du starter å kjøre lønn på 2022.

Du endrer sone på virksomheter på Faste register - Lokalisering.

Dersom dere kun har en virksomhet, eller dersom det er hovedkontoret som endrer sone, husk også å endre sone på Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger.

 

De kommunene som får endret sone til en med høyere sats er:

Kommuner som var i sone 1A i 2021, og som skal ha sone 1 i 2022:

 • 4212 og 0912 Vegårshei
 • 1160 Vindafjord
 • 1515 Herøy
 • 1141 Finnøy

Kommuner som var i sone 2 i 2021, og som skal ha sone 1A i 2022:

 • 1151 Utsira
 • 1144 Kvitsøy

Kommuner som var i sone 4 i 2021, og som skal ha sone 3 i 2022:

 • 5014: Frøya
 • 5013 Hitra

 

De kommunene som får endret sone til en med lavere sats er:

Kommuner som var i sone 1A i 2021, og som skal ha sone 2 i 2022:

 • 5054 Indre Fosen
 • 1528 Sykkylven
 • 1545 Midsund
 • 4629 og 1252 Modalen
 • 4224 og 1026 Åseral

Kommuner som var i sone 3 i 2021, og som skal ha sone 4 i 2022:

 • 5041 Snåsa

 

Hvis ditt firma kommer inn under reglene for ambulerende arbeidsgiveravgift, så vil kommuneregisteret være oppdatert med nye soner i nyttårsoppdateringen (versjon 3.70.21 eller høyere). Husk at du må være ferdig med lønnskjøringene på 2021 før du oppdaterer.