Meny

Hvordan gjennomføre den midlertidige endringen av mva lav sats i Unimicro V3

31.03.2020 ble det klart at den lave satsen for merverdiavgift midlertidig blir redusert fra 12% til 6%. Vi har her samlet informasjon om hvordan du kan løse dette i systemet.

Du kan følge med på oppdateringer fra Skatteetaten her: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Ordningen gjelder fra 01.04.2020 til 31.10.2020. Den gjelder altså for deler av andre termin til og med 5.termin 2020 (for dem med to-månedersterminer). Dette betyr at for disse mva-terminene kan satsen på skattemeldingen for mva være avvikende. Altinn skal åpne for dette, men det kan være du må kommentere på hvorfor du har avvik ved levering av skattemeldingen.

Det er tidspunktet for leveransen av varen som bestemmer merverdiavgiftssatsen. Det vil si at varer/tjenester levert fra 01.04.2020 der mva skal beregnes etter lav sats, skal ha 6%. Det samme gjelder for retten til fradrag for inngående mva på samme type varer/tjenester. Dersom du får faktura med feil merverdiavgiftssats er du pliktig å gjøre utsteder oppmerksom på dette slik at du kan få ny, korrekt faktura.
Enkelt sagt vil systemet alltid benytte den satsen som du finner i systeminnstillingene. Siden det kan bli nødvendig å benytte begge satser i en overgangsperiode har vi utarbeidet noen forslag til hvordan du kan gjennomføre den midlertidige endringen. Hva som blir enklest kommer an på hvilken type transaksjoner med lav sats du har.
Løsningsforslag:

• Dersom du bare har inngående mva med lav sats – opprette egen mvakode

• Dersom du fakturerer med mva lav sats (og eventuelt har inngående mva lav sats) – bytte sats i innstillinger