Meny

Oppdatering - autobank remittering

Som nevnt i en artikkel tidligere så har bankene skjerpet kravet til remittering, noe som vanskeliggjør Autobank remittering/Direkte remittering via SFTPtil Nets. Uni Micro AS har hatt flere avklaringsmøter med ulike parter angående Direkte remittering (V3 Autobank) og vi har nå oppdatert informasjon. Det viktigste er at partene jobber med en ny løsning for direkte remittering og at eksisterende løsning derfor IKKE blir stanset, før ny løsning for Direkte remittering er på plass, og kan erstatte denne ! ...

Det ser ut til at en avklaring kommer i løpet av Januar. Bankene, Bits og Nets skal da sammen bli enige om en (felles) ny løsning. Når ny løsning er godkjent av partene (Bankene/Nets), og oversendt til Uni Micro, vil det så bli en utviklingsperiode for å tilpasse V3 Autobank til nye krav. Deretter vil ny løsning bli tilgjengelig via Liveupdate for våre kunder, når den er klar.


Ny løsning - foreløpig skisse fra bankene/Nets:
Ny løsningen vil innebære at bankene må få sikker informasjon om hvem som har generert/sendt remitteringsfilen fra ERP-systemet - sammen med selve remitteringsfilen (da kan bankene også godkjenne betalingsfilen).

Ny løsning – V3 Autobank:
Da V3 Autobank allerede benytter BankId ved generering av remitteringsfil, finnes all informasjon i V3 i det remitteringsfilen blir generert. Det eneste som da må gjøres i tillegg, er å sende denne informasjonen til Nets på de formatet og med det sikkerhetsnivået de vil kreve, istedet for kun å sende remitteringsfilen som i dag.

Brukere skal ikke merke noe, eller gjøre noe selv utover å oppdatere til ny versjon.

Eksisterende V3 Autobank avtaler:
Eksisterende løsning fortsetter som før, men vil på et tidspunkt i løpet av våren 2020, bli erstattet av en ny og enda sikrere løsning. Når ny godkjent løsning foreligger vil den bli gjort tilgjengelig via Liveupdate.

Nye V3 Autobank avtaler:
Kan først inngås/få tilgang til V3 Autobank - når ny godkjent løsning foreligger.