Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Personvern - GDPR: Nyhetsbrev februar

Her er en statusoppdatering fra Uni Micro AS på GDPR per februar 2018.

Nye programversjoner

Uni Micro vil innen forordningen trer i kraft i Norge lansere nye tilpassede versjoner av våre løsninger som støtter kravene til behandling av personvernopplysninger i det nye regelverket.

 

Tilpasninger i nye programversjoner

I ny programversjon vil man kunne få ut nødvendig dokumentasjon om hvordan Uni Micro, som Databehandler (Leverandør) oppbevarer, prosesserer og behandler personopplysninger i de ulike løsningene. Dette vil også gjelde når kunder oversender backup (V3), da skal man på forhånd vite hvordan Uni Micro behandler data og hvilke rutiner som gjelder for Uni Micro som databehandler (se også databehandleravtale under).

Vi tilrettelegger for at våre kunder gjennom dokumentasjon, rapporter og oversikter i våre ulike løsninger - skal kunne dokumentere hvilke personopplysninger man behandler, hvor de finnes og om personopplysningene er sensitive eller ikke.

Videre vil vi også legge til rette for at man skal kunne vise/hente alle personopplysninger på en gitt person og gi innsyn eller slette disse (dersom man ikke lenger har et formål for å ha de lagret). Det vil også legges til rette for dataportabilitet og retting av personopplysninger i samsvar med de nye reglene.

Det vil i våre løsninger bli tilgjengeliggjort annen påkrevd dokumentasjon etter de nye reglene, slik at man som kunde enkelt kan få tilgang til og kunne fremlegge denne samlet. Dokumentasjon på hvordan informasjonssikkerheten er ivaretatt i våre ulike løsninger er et eksempel på slik dokumentasjon.

 

Databehandleravtale

Sentralt i nytt regelverk er kravet om en Databehandleravtale mellom Databehandler (den som behandler personopplysninger på oppdrag fra en behandlingsansvarlig) og Behandlingsansvarlig (den som bestemmer formålet og virkemidlene med behandling av personopplysninger).
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/?id=6326

Uni Micro er databehandler for de kundene som benytter skybaserte systemer (Uni24, UniEconomy), men normalt ikke for kunder som benytter V3. Uni Micro sine kunder er behandlingsansvarlig. Unntaket er regnskapsførere som behandler personopplysninger på vegne av sin kunde og derfor er databehandler. Mens deres kunde er behandlingsansvarlig.

Før man får tatt i bruk den nye versjonen må man godta en databehandleravtale. Databehandleravtalen vil følge kravene satt i forordningen.

 

Webinar

For at våre kunder skal være best mulig forberedt på de nye reglene og hvordan de blir støttet i våre ulike løsninger, vil Uni Micro tilby GDPR-webinar på alle våre løsninger fra ca. midten av mai. Man vil her kunne få inngående kjennskap til hvor og hvordan støtte for GDPR er bygget inn i løsningene. Både dokumentasjon, rutinebeskrivelser og ny funksjonalitet vil bli omhandlet i disse webinarene.