Meny

Kjøp kurs

E-læringskurs i Unimicro V3 Regnskap

For å kjøpe hele kurset, eller deler av kurset, send en e-post til kurs@unimicro.no. Vi trenger følgende opplysninger:

  • Hvilke leksjoner du ønsker å kjøpe, eventuelt om du ønsker hele kurset.
  • Fullt navn på personen som skal ta kurset
  • e-postadresse
  • Kundenummer. (Det finner du enklest nederst i Hovedmeny, eller under Hjelp - Om programmet.)

 

1: Fullt kurs:

På slutten av kurset får du kontrollspørsmål og ved bestått, kursbevis. 
Pris Kr 4 990,- 

Etter gjennomført kurs skal du:

  • Forstå hvordan Regnskapsmodulen i Unimicro V3 er strukturert og fungerer
  • Forstå hvilke funksjoner som brukes til å føre et regnskap
  • Være i stand til å sette opp en ny klient og føre det daglige regnskapet på en god og effektiv måte

Varighet:
Forventet tidsbruk for gjennomføring av kurset er ca. 4-5 timer.
Kurset er tilgjengelig i 6 måneder fra bestilling.

Etterutdanning:
Kurset gir ikke etterutdanning. 

 

Leksjoner:

2: Fakturamottak 
Pris Kr 1 000,-

Læringsmål: 
Du skal lære prinsippene for innstillinger, menyvalg, bilder og arbeidsflyt i fakturamottaket. Du skal kunne opprette brukere og tildele rettigheter. Her lærer du de forskjellige metodene for å ta imot og behandle inngående faktura mottatt på fil, enten det er dokumenter eller andre filformater. Du skal kunne kontere inngående faktura korrekt, og sende de videre i behandlingsprosessen. Her vil vi også vise mulighetene for å godkjenne på nett, via Uni24.

 

3: Budsjett 
Pris Kr 1 000,-

Læringsmål: 
En gjennomgang av det grunnleggende som må være på plass før du starter budsjettregistreringen. Du skal kunne registrer og gjøre endringer i et budsjett. Her lærer du å generere et budsjett basert på tidligere budsjetter eller reelle regnskapstall. Du får også en gjennomgang av de forskjellige rapporteringsmulighetene.

 

4: Valuta 
Pris 1 000,-

Læringsmål: 
Dette er en leksjon som gjør deg kjent med valuta-funksjonen i Unimicro V3. Du skal lære å hente inn valutakurser, og bokføre med valuta og agio.

 

5: Forespørsler og rapporter 
Pris 1 000,-

Læringsmål: 
Kurset hjelper deg å bli kjent med hvordan du finner frem til data og tall, uten å måtte gå via rapporter. Du får en grundig gjennomgang og oversikt over nyttige verktøyer for avstemming og kontroll av regnskapet.
Gjennomgang av hvordan du finner frem i rapportsystemet til Unimicro V3, inkludert en automatisering av lagring av pliktig dokumentasjon. Du lærer å endre på inndelingen i resultatrapporter i systemet og å bygge dine egne resultat- eller balanserapporter.

 

6: Spesialfunksjoner (Fakturamottak, budsjett, valuta) 
Pris 2 000,-

Læringsmål: 
Du lærer prinsippene for innstillinger, menyvalg, bilder og arbeidsflyt i fakturamottaket. Du skal kunne opprette brukere og tildele rettigheter. Her lærer du de forskjellige metodene for å ta imot og behandle inngående faktura mottatt på fil, enten det er dokumenter eller andre filformater. Du skal kunne kontere inngående faktura korrekt, og sende de videre i behandlingsprosessen. Her vil vi også vise mulighetene for å godkjenne på nett, via Uni24.
En gjennomgang av det grunnleggende som må være på plass før du starter budsjettregistreringen. Du skal kunne registrer og gjøre endringer i et budsjett. Her lærer du å generere et budsjett basert på tidligere budsjetter eller reelle regnskapstall. Du får også en gjennomgang av de forskjellige rapporteringsmulighetene.
Du blir kjent med valuta-funksjonen i Unimicro V3. Du skal lære å hente inn valutakurser, og bokføre med valuta og agio.

 

7: Grunnleggende innføring
Pris 3 000,-

Læringsmål: 
Du får du en gjennomgang av de sentrale innstillingene som må være på plass før du kan starte bokføringen av regnskapet.
Dette kurset tar deg gjennom de registrene du må ha på plass når du skal føre regnskapet, som f.eks. kontoer, kunder og leverandører.
Her lærer du å navigere i modulen, og hvordan de ulike menyvalgene fungerer.
En grundig gjennomgang med bilagsføring av ulike typer bilag, som innbetalinger, utbetalinger, periodiseringer og smarte funksjoner for bokføring og betaling av inngående faktura. Du lærer også å sette opp og bruke nyttige funksjoner som kontoregler og smart bokføring. Kontoregler hjelper deg med å huske å føre med dimensjoner. Bilagsarter er maler for føring av visse typer bilag.
Gode metoder for å rydde opp i feil, eller sperre for mulige feil.
Her lærer du hvordan mva fungerer i Unimicro V3. Vi tar deg gjennom bokføringsalternativer og momsoppgjør, samt tips til korreksjoner og navigering direkte fra momsoppgjøret.
Og det viktigste… Å ta backup av de dataene du har lagret på et gitt tidspunkt, i tilfelle ulykken skulle inntreffe og katastrofen blir et faktum