Regnskap

Økonomioversikt - engelsk
Økonomioversikten er blitt oversatt til engelsk. Dette gjelder i hovedsak side 1-8 av denne rapporten.
kr 1 990,00 Eks. MVA
Resultatrapportsystem
Eget resultatrapportsystem som baserer seg på tall i fra resultatsystemet - men der en kan enkelt definere egne kolonner som skal vises. Eksporteres til Excel for videre behandling/utskrift.
kr 4 990,00 Eks. MVA
Konsernrapport
Enkel konsernrapport som lar en sette opp hvilke klienter som skal summeres i resultatrapporten, samt oppsett av felles kontoinndelinger.
kr 2 990,00 Eks. MVA
Resultatrapport på flere språk
Et verktøy som oversetter kontoene i kontoplanen til "valgfritt" språk.
kr 3 990,00 Eks. MVA
Åpne poster i valuta

Rapport som håndterer åpne poster i valuta.

kr 3 990,00 Eks. MVA
Likviditetsrapporter
4 rapporter, 2 for kunder og 2 for leverandører. Viser alderfordelt utestående med når krav forfaller.
kr 9 990,00 Eks. MVA
Prosjektrapport(tall for alle regnskapsår)
Modifisering av standard prosjektrapport i regnskapsmodulen. Lar en filtrere om en skal se aktive, avsluttede eller alle prosjekter. Ved installasjon av denne vil den installere en DLL fil. Rapportfilen må importeres manuelt.
kr 3 990,00 Eks. MVA
Resultatrapport med sideskift pr avdeling
En regnskapsrapport som viser resultat med sideskift pr. avdeling. Basert på standardrapporten med valgfrie kolonner.
kr 1 990,00 Eks. MVA
Resultatrapport med sideskift pr prosjekt
En regnskapsrapport som viser resultat med sideskift pr. avdeling. Basert på standardrapporten med valgfrie kolonner.
kr 1 990,00 Eks. MVA
Uni Excel Regnskapsrapport
Økonomirapport excel som henter Resultat,Balanse,Prognose og budsjett tall for inneværende år samt fjoråret. Demoversjonen støtter 10 pålogginger for test. Dersom de også ønsker pluginn 135 budsjettregistrering selges dette som en pakkepris for 12000
kr 9 990,00 Eks. MVA