Meny

Brev om manglende rapportering av permitteringer

Det er mange som har fått brev fra Skatteetaten om at de har ansatte der rapportering av permittering mangler i a-melding. Vi kjenner ikke til på hvilket grunnlag dette brevet er sendt. I de tilfellene der vi har kontrollert rapporteringen, er permitteringene rapportert. Vi anbefaler derfor å kontrollere i avstemmingsskjema at det er rapportert permittering, og så eventuelt kontakte Skatteetaten eller Nav for å finne ut hva som mangler....

Oppdatering 02.06.2020 kl 13.30:

Vi har nå mottatt informasjon fra Skatteetaten om at de har sendt dette brevet til for mange mottakere. De skriver:

"

Lørdag 30. mai gikk det ut brev til arbeidsgivere/opplysningspliktige hvor vi ber dem oppgi permittering i a-meldingen.

De er sendt brev i tilknytning til https://www.nav.no/no/person/arbeid/lonnskompensasjon-til-permitterte

Vi vet at det dessverre er en del som har rapportert riktig, eller ikke har permitterte i det hele tatt, som har mottatt brevet. De kan se bort ifra brevet.

Er arbeidsgiverne usikre på om de har oppgitt riktig informasjon – sjekk innsynstjenesten for arbeidsgivere til NAV

Er de usikre på hva de har rapportert kan arbeidsgivere sjekke Min side- arbeidsgiver https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/ på nav.no som er en innsynstjenesten fra Aa-registeret for arbeidsgivere. Her kan de få oversikt over alle ansatte med tilhørende informasjon om arbeidsforholdene som er registrert i Aa-registeret. rapportert.

Riktig opplysninger om permittering er viktig for NAV

NAV jobber med en løsning for å utbetale både refusjon til arbeidsgiverne som har forskuttert lønn i forbindelse med permittering, og lønnskompensasjon til arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn. I disse løsningene vil blant annet opplysninger i Aa-registeret legges til grunn for beregning av ytelsene.

NAV merker allerede nå at opplysningene om permitteringer kommer inn etter at brevet ble sendt. 

 

"

-----------------

Opprinnelig tekst:

Dersom du lurer på hvordan du registrerer og rapporterer en permittering, se denne artikkelen. Husk å oppgi Permittering i feltet Type.

Som tidligere nevnt, så vet vi ikke hvorfor dette brevet blir sendt. I de tilfellene vi har sett på så er de registrerte permitteringene rapportert. De viser også i avstemmingsskjema for perioden, under Arbeidsforhold. Det kan jo være at en eller flere ansatte har oppgitt feil opplysninger når de har søkt støtte fra Nav, slik at Nav ikke finner det du har rapportert.

Det du må gjøre er å kontrollere at du har rapportert de permitteringene du skal:

  • Dersom ikke, må du registrere dem inn, og så rapportere det i a-meldingen. Dersom det er permitteringer med sluttdato må du kanskje levere erstatningsmelding på den perioden med sluttdato i.)
  • Dersom permitteringene er rapportert, må du kontakte Skatteetaten eller Nav og finne ut hva som eventuelt ikke stemmer med det som er rapportert.

 

Hvordan kontrollere om permittering er rapportert:

Den enkleste måten å kontrollere om du har rapportert en permittering, er ved å bestille og laste ned avstemmingsskjema med arbeidsforhold for en a-meldingsperiode det skal være rapportert, f.eks sist leverte a-meldingsperiode. For å få velge å ta med arbeidsforhold kan du kun bestille for en a-meldingsperiode. Her finner du informasjon om hvordan du bestiller avstemmingsskjema.

I vårt eksempel er siste a-melding levert for april, og der skulle permitteringen være med. Vi bestiller derfor for periode 4, og husker å ta med Arbeidsfrorhold:

1_bestille.jpg

I avstemmingsskjemaet velger vi fane Arbeidsforhold. Der må du scrolle mot høyre for å se om det er registrert permittering på et arbeidsforhold/stilling. Feltene har navn som begynner med Permisjon, og ligger langt mot høyre. Det viktige er at du har korrekte datoer, og prosent, og at det står "permittering" i feltet Permisjonsbeskrivelse:

2_skjema.jpg

Som du ser har vi rapportert en permittering på 100% med startdato 12.03.2020, og uten sluttdato foreløpig. Den er rapportert på det arbeidsforholdet/den ansatte som du finner på samme linje lenger til venstre i regnearket (det ble dessverre ikkje plass til det på bildet).

 

Hva kan ha skjedd dersom du har registrert permittering, men den ikke er rapportert?

Dato er viktig ved rapportering av permisjoner og permitteringer i a-meldinger. Permitteringer (og permisjoner) blir  med i de a-meldingsperiodene som er innenfor den start- og sluttdatoen som permitteringen får.

  • En permittering med startdato i april, vil bli med i a-meldinger fra april.
  • Permitteringen blir så med i alle a-meldinger frem til og med den perioden der sluttdatoen er.
  • Dersom du satte sluttdato også i april, så må sluttdatoen rapporteres på april. Dersom du i dette eksempelet da registrerte permitteringen etter at du hadde rapportert a-meldingen for april, og så setter du også sluttdato i april, så vil ikke dette bli med på a-melding for mai. Du må sende erstatningsmelding for april for å få rapportert permitteringen.