Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Bestille avstemmingsrapport fra a-ordningen

På skjema A06 i altinn.no kan du bestille avstemmingsinformasjon fra a-ordningen. Du kan også bestille dette direkte fra lønnsmodulen. Du får informasjonen i retur i skjema A07 (eller du kan hente det ned via lønnsmodulen dersom du bestilte derifra).

Velg Periodiske rutiner – A-melding. Der har du et valg som heter Avstemming:

1_avstemming.png

Velg Bestill avstemmingsinfo når du skal bestille informasjon. Du får da opp et bilde der du kan velge hvilke(n) periode du skal bestille avstemmingsinformasjon for, og hvilken type informasjon du skal ha:

Avstemming 24.05.jpg
 
Velg fra/til periode du ønsker å bestille informasjon for.

Velg format filen skal komme i (Regneark er det beste. Da får du en odt-fil som kan åpnes i f.eks. Excel).

Sett hake for den informasjonen du ønsker opplysninger for:

  • Arbeidsforhold: Vil liste opp de stillinger som er rapportert, med de opplysningene som er rapportert.
    OBS! Arbeidsforholdsinformasjon kan du kun bestillle dersom du velger å hente opplysninger for kun en periode.

  • Inntektsinformasjon: Vil liste opp hovedtallene som er rapportert for arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntektsopplysninger per beskrivelse. Du vil få det samlet for den opplysningspliktige, og per virksomhet.

  • Opplysninger per ansatt: Vil ta med en egen arkfane som lister opp inntektsinformasjonen per ansatt.

Trykk så Bestill for å sende forespørselen.

A-ordningen bruker ca 1-30 min på å generere avstemmingsinformasjonen, ut fra de opplysninger vi har mottatt. Vent altså en liten stund, og gå så inn på Periodiske rutiner - A-melding - Avstemming og velg Last ned bestilt avstemming. Velg den forespørselen du ønsker å hente for i listen, og velg OK:

Avstemmin 2.jpg

Du får da opp påloggingsbildet til Altinn, på samme måte som når du henter tilbakemelding eller skattekort. Logg på på vanlig måte.

Du får de opp et bilde der du må velge hvor systemet skal lagre den nedlastede filen. Velg plassering/mappe og trykk OK.

4_velg plassering.png

Du får da opp en melding om at en fil er lastet ned (fra versjon 3.62 får du kun en fil, i det formatet du velger ved sending av forespørsel).

5_melding.png

Du finner så filen der du lagret den, og kan åpne den f.eks. i Excel. Dataene i filen kan så benyttes for avstemming el.l.