Meny

OBS - viktig info om ocr og remittering - ta kontakt med oss før banken

Vi opplever en økning i at det blir feil i avtaler på grunn av misforståelser mellom kunde og bank, eller at banken gjør feil, for kunder som bytter bank eller inngår en ny avtale. ...

Ved bytte av bank har flere kunder på Unimicro V3 opplevd at den banken har antatt at dere ønsker avtaler der data sendes direkte til økonomisystemet (det Uni Micro AS kaller autobank-avtaler) på ocr og remittering. Vi opplever også at banken lager avtaler tilpasset Uni Economy, i stedet for Unimicro V3.

Her finner du mer forklaring til hva Unimicro V3 kaller Autobank: https://support.unimicro.no/kundestotte/regnskap/registrering-og-rutiner/autobank

 

Remittering:

Ta kontakt med support@unimicro.no først, slik at vi kan få sendt deg korrekte detaljer på det du skal bestille i banken. For remittering er det to ulike betalingsformidlere eller mellomledd for filer: Nets og ZData. Det er forskjellig rutine for avtaler med de ulike, og igjen forskjellig fra bank til bank.

Dersom dere ikke kontakter oss først, f.eks. hvis banken ønsker å sette opp avtalen med en gang, vær veldig tydelig på dette:

  • ZData: Det er kun remittering, kun utbetalinger, som eventuelt skal gå via ZData.
    • Husk i så fall også å sende informasjon om hvem som skal stå som kontaktperson for avtalen med ZData til oss, eller til support@zdata.no. Send info om organisasjonsnummer, navn på klient og e-post til kontaktperson. (Dette for at ZData skal vite hvem de skal sende nødvendig informasjon til når de har fått avtalen fra banken.)

  • Nets: Klienten må ha sin egen Kunde ID. For remittering kan avtalen ikke knyttes mot Uni Micro AS sin Kunde ID.

 

OCR

Til Unimicro V3 skal ocr-avtalen gå via Nets. Innbetalinger skal aldri via ZData når du benytter V3. Her ser du hvordan du får satt opp en slik avtale fra systemet: https://support.unimicro.no/kundestotte/regnskap/registrering-og-rutiner/autobank/autobank-opprette-ny-ocr-avtale-direkte-fra-uni-okonomi