Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Autobank OCR - opprette ny ocr-avtale direkte fra Unimicro V3

Du kan opprette ocr-avtale fra et selskap direkte fra Unimicro V3, og på den måten kjapt komme i gang med ocr/kid på faktura og autobank.

For bedrifter som allerede har en ocr-avtale bør du også gå gjennom denne veiviseren for å gå over til Autobank OCR.

Banker som i dag tilbyr autobank for nye avtaler er DnB, banker i Eika-gruppen, Sparebank1 og Sparebanken Vest. Det er forventet at også Nordea snart vil tilby dette. Systemet kontrollererer din bankkonto og vil gi deg varsel dersom du har angitt konto i en bank som ikke støtter inngåelse av nye avtaler direkte.

For å kunne benytte autobank, så må du ha en Uni24-tilgang for klienten. Filene blir lastet ned via Uni24-synkroniseringen. Det er tilstrekkelig med f.eks. Uni24 dokumentflyt.

Gå inn på Autobank i Hovedmeny, marker klienten i listen over klienter og velg Ny avtale.

2023-08-04_11-24-49.jpg

Du får først opp en avtale for Uni Autobank som du må akseptere for å komme videre. Når du har lest og valgt å akseptere, velg Neste.

1_ny_avtale_lisens.png

Du må som tidligere nevnt ha en Uni24-konto for å kunne benytte Autobank. Nederst i lisensavtalen ser du om det finnes en slik konto:

1_ny_avtale_uni24_ja.png

Dersom du ikke har en Uni24-konto vil du få beskjed om det, og da får du heller ikke tilgang til å akseptere vilkårene i avtalen. Du kan da velge å aktivere en Uni24-konto:

1_ny_avtale_uni24_nei.png

I neste bilde må du sjekke bankkontonummeret som avtalen skal gjelde, og kontaktinformasjon. Du får kun opprettet ocr-avtale for bedriftskontoer.

Auto1.jpg 

Dersom du forsøker å aktivere avtale for en privatkonto så vil du få melding om at det ikke går.

Full automatikk: Da vil innbetalingsfilene bli bokført automatisk av Uni24-synken.

Hent filer, bokfør manuelt: Da blir filene synkronisert inn i programmet, men du må inn i Autobank for å bokføre. Da må du legge inn lokal sti i feltet under.

OBS: Filer blir lastet ned og lest inn via Uni24 synkronisering/Uni24SynkService. Det er viktig at brukerkontoen som kjører synkroniseringener satt opp med norsk tegnsett, enten det er manuell synkronisering eller synkronsiering via Uni24SynkService. Altså med Norsk(Bokmål) i regionale innstilliger.

Overskriv gironr på kunde: Dersom kundens kontonr ligger på kundekortet, men kunden betaler fra en annen konto kan systemet oppdatere kundekortet med den kontoen det betales fra nå.

Bokfør uavhengig av restbeløp: Dersom kunden betaler noe annet enn opprinnelig beløp, f.eks. unnlater å betale purregebyr, vil systemet likevel bokføre innbetalt beløp.

Velg OK for å sende forespørselen om OCR-avtale. Du får da opp et bilde om at du kan aktivere avtale ved å fullføre prosessen. Velg Fullfør:

3_ny_avtale.png

 

Klienter som alt har en ocr-avtale

For klienter der det alt finnes en ocr-avtale, så må det sendes en melding til banken om at Unimicro skal være mottaker av ocr-innbetalingsfiler.

I vegviseren for oppretting av ny avtale vil du få beskjed om dette dersom det finnes ocr-innstillinger fra før:

4_ny_avtale.png

Du må da først inn i Fakturamodulen, velge Faste registre - Klient/System - Bankdata og legge inn verdien 1 under AvtaleID og 00097293 som KundeID. Lagre opplysningene og gå inn igjen i Autobank for å fullføre registreringen.

Dersom du trykker Fullfør i bildet over vil systemet sende e-post til Nets.

Dersom dere ønsker å kontakte banken/Nets selv må dere notere Uni Micro AS sin datamottakerid, sette hake for Ikke send varsling til Nets og så velge Fullfør.

Vi vil anbefale å sende denne meldingen via vegviseren, for da vil alt være på plass i systemet når dette er behandlet i banken. (Husk at for regnskapsførere så må det foreligge en fullmakt fra bedriften for å kunne sende denne meldingen på vegne av bedriften.)