Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Autobank

Autobank er et konsept som har til formål å automatisere og forenkle administrasjon og rutiner rundt inngåelse av avtaler, distribusjon og bokføring av inn- og utbetalingsfiler ovenfor bank.

Unimicro V3 har støtte for Autobank OCR og Autobank Remittering. Autobank er Unimicro V3 sitt ord for mer automatiske banktjenester. Dersom du nevner autobank for din bankforbindelse vil de gjerne ikke forstå hva dette innebærer. Kort forklart:

  • Autobank OCR betyr at Uni Micro AS står som mottaker for dine ocr filer. Innbetalingsfilene blir derfor sendt direkte fra Nets til Uni Micro AS. Vi distribuerer så ocr-filene til deg og dine klienter via vår Uni24-tjeneste.
  • Autobank Remittering betyr at remitteringsfiler til og fra bank sendes via en 3.parts betalingsformidler (det finnes to alternativer; Aritma (ZData) eller Nets) eller at det sendes direkte mot DNB (kun for DNB-kunder). Også her benyttes Uni24-tjenesten for utveksling av filer.

OBS: Filer blir lastet ned og lest inn via Uni24 synkronisering/Uni24SynkService. Det er viktig at brukerkontoen som kjører synkroniseringener satt opp med norsk tegnsett, enten det er manuell synkronisering eller synkronsiering via Uni24SynkService. Altså med Norsk(Bokmål) i regionale innstilliger.

 

Autobank OCR - innbetalinger

Dette er en funksjon for inngåelse av ny OCR-avtale (innbetalingsfiler), henting av OCR-innbetalingsfiler og automatisk bokføring av OCR-innbetalingsfiler. Med Autobank OCR vil Uni Micro stå som mottaker av innbetalingsfiler. Uni Micro vil da automatisk kunne ta imot dine filer – du slipper å hente de selv – og Uni Micro sørger også for at de kan bokføres automatisk.

For å kunne benytte autobank OCR, så må du ha en Uni24-tilgang for klienten. Filene blir lastet ned via Uni24-synkroniseringen. Uni24-tilgangen kan du lage fra grensesnittet der du oppretter avtalen dersom du ikke har tilgang fra før. (Dette skal ikke medføre ekstra kostnad.)

Funksjonen er tilgjengelig fra menyvalget Autobank i Hovedmeny. Her kan du administrere autobank for alle klientene dine i ett bilde.

Du må først aktivere en ocr-avtale for klienten med banken/Nets. Det kan du nå gjøre direkte fra Unimicro V3. Du trenger ikke lenger fylle ut lange søknadsskjema.

Dersom det alt finnes en ocr-avtale for denne klienten så må det sendes en melding til banken om at Unimicro skal være mottaker av ocr-innbetalingsfiler. Denne bør sendes fra vegviseren for ny avtale.

Når ocr-avtalen er på plass, så kan du sette opp innstillingene for hvor automatisk henting av filer og bokføring skal skje.

Så er alt klart for at henting og bokføring av innbetalingsfilene skjer automatisk. Dersom du har valgt at systemet ikke skal bokføre automatisk i innstillingene, så kan du bokføre de nedlastede filene via Autobank-grensesnittet.

Dersom du opplever problemer med innbetalingsfilene kan du sjekke ut artikkelen om kjente problemstillinger.

 

Autobank remittering/utbetalinger – Direkte remittering via SFTP

Med direkte remittering via SFTP går utbetalingsfilene mer automatisk mellom Unimicro V3 og banken. Du slipper å laste filer opp til bank og ned fra bank manuelt. Filene går via en tredjeparts betalingsformidler, enten Nets eller Aritma (ZData).  Fra versjon 3.72 finnes det også en løsning for direkte integrasjon mot DNB, for DNB-kunder.

Direkte remittering via SFTP blir av Uni Micro AS kalt Autobank remittering. Dette er vårt interne navn for Direkte remittering via SFTP. Ved disse funksjonene blir også kravet for RGB opprettholdt, så lenge banken støtter det på sin side.

Ved bruk av direkte remittering via SFTP må du ha en avtale med banken, og med Nets eller Aritma (ZData) for dem som skal benytte en av de løsningene. Fremgangsmåten for dette er litt forskjellig for de ulike leverandørene:

 

Kontakt gjerne banken din og spør hvilken løsning som støttes.

 

Autobank

Autobank - Direkte remittering mot DNB Mer
Autobank - Direkte remittering via SFTP mot Nets Mer
Autobank - Direkte remittering via SFTP mot Aritma (ZData) Mer
Innstillinger for Autobank remittering – Direkte remittering via SFTP Mer
Kjente problemstillinger ved Autobank Mer
BankID og direkte remittering via SFTP direkte til Nets Mer
Autobank - Vilkår Mer
Autobank OCR - hente og bokføre ocr-filer Mer
Autobank OCR - innstillinger Mer
Autobank OCR - opprette ny ocr-avtale direkte fra Unimicro V3 Mer