Meny

Redusert arbeidsgiveravgift for 3.termin

Skatteetaten har begynt å sende ut betalingsblanketter for arbeidsgiveravgift 3. termin, med redusert beløp til betaling. Vi får enkelte spørsmål om hvordan dette skal behandles i systemet. ...

Ref: https://support.unimicro.no/aktuelt/2-viktige-meldinger-til-deg-som-kjorer-lonn-og-leverer-a-melding

Det skal ikke gjøres endringer i lønnssystemet. Dette er kun en redusert kostnad, som må reduseres i regnskapet.

For å lette avstemmingen ved årsslutt anbefaler vi å opprette en egen kostnadskonto for arbeidsgiveravgift for denne ekstraordinære reduksjonen av arbeidsgiveravgift. (Dersom du benytter 5400 for kostnad arbeidsgiveravgift, så opprett f.eks. 5401.) Før så endringen i kostnad mellom balansekontoen for avsatt arbeidsgiveravgift (vanligvis 2770) og den nye kontoen. Det samme gjelder dersom du etter hvert får tilbakebetalt for mye innbetalt.

 

Et eksempel:

Vi har et firma med standard kontooppsett (5400 Arbeidsgiveravgift og 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift).

Dette firmaet har levert a-melding med grunnlag som gir et skyldig AGA-beløp på til sammen 100 000 for 3.termin (periode 5-2020 og 6-2020). Skatteetaten har beregnet at skyldig beløp å betale i AGA da er 96 000. Det som er kostnadsført i systemet er 100 000, så vi må få redusert kostnaden og det skyldige beløpet med 4000.

Vi oppretter en ny konto 5401 og kaller den f.eks. «Koronatiltak – redusert aga». Betalingen (96 000) fører vi på vanlig måte mellom bank og 2770. I tillegg fører vi 4000 debet 2770 og kredit den nye kontoen (5401).