Til deg som bruker Online backup i Uni

Tjenesten Online-backup (som du kan lese mer om her) må endres til også å ta backup av det nye året når det er opprettet nytt år. ...

Når nytt år er opprettet i Uni, må du redigere hvilket år det skal tas backup av, ellers fortsetter tjenesten å ta backup kun av gammelt år.

Gå til UniBackup i Hovedmenyen og velg Automatiske backup jobber:

online1_1.png

Velg Rediger jobb og kryss av her for hvilke år du vil ta backup av.

online2_2.png

 

Det er fullt mulig å ta backup av flere år på samme klient, men det øker datamengden og kan påvirke kostnadene ved å bruke online backup. Inntil det gamle året er ferdigstilt er det gjerne lurt å ta backup av begge år.

Husk å gå inn og slette gamle backuper med jevne mellomrom.