Meny

Viktig informasjon om håndtering av lønn og endringer

Her har vi samlet opplysninger om de vedtatte endringene på lønn og korona-situasjonen. ...

Lever a-melding innen fristen!

Det er fremdeles viktig å levere a-melding innen fristen som tidligere. Lønnen til den ansatte danner grunnlag for dagpenger, sykepenger og søknad om andre støtteordninger. Er ikke dataene oppdatert risikerer den ansatte lengre behandlingstid og feil utbetalinger.

 

Betaling av forskuddstrekk

Forskuddstrekk skal betales som vanlig, her er det ingen endringer på betalingsfrist.

 

Betaling av arbeidsgiveravgift

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift for 2.termin (mars og april) er utsatt fra 15.mai til 15.august. Betalingsfristen 15.august gjelder selv om forfallsdato i tilbakemeldingen viser noe annet. Det er også utsatt frist til 15.august for betaling av lønnsdelen av finansskatt.

 

Forskuttering av dagpenger

Dersom firmaet forskutterer dagpenger til permitterte ansatte skal lønnen registreres i vanlig lønnsart med samme beskrivelse og arbeidsgiveravgift skal betales og rapporteres. Skatteetaten kommer tilbake med informasjon om refusjonsordning.

 

Registering av permittering i a-melding

Veiledningen til a-meldingen er oppdatert med flere eksempler:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permittering/

Der finner du oppdatert informasjon om f.eks. hvordan du rapporterer ved sykemelding, permisjon o.l i forbindelse med rapportering av permittering. Her finner du informasjon om hvordan du registrerer permittering i Unimicro V3 lønn, for rapportering i a-melding.

 

Omsorgspenger

I 2020 er retten til bruk av omsorgsdager ved barns sykdom/barnepasser sykdom doblet. De aller fleste har dermed 20 dager til rådighet. Vær oppmerksom på at omsorgsdagene kan brukes når skole og barnehage er stengt.

I 2020 skal arbeidsgiver kun dekke 3 dager totalt, resten dekkes av det offentlig.

Les mer her.

 

Arbeidstakers sykdom

Sykdom ved mistanke eller påvist smitte av koronaviruset vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV, og du må søke refusjon i eget skjema. Dette er et eget skjema for å få dekket arbeidsgiverperioden (4-16 dager), skjemaet er kun tilgjengelig på Nav (se https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus--hva-er-status ). Går sykeperioden over 16 dager må inntektsmelding leveres som vanlig.

Ved sykdom som ikke er korona-relatert gjelder vanlige regler for arbeidsgiverperiode.

 

Kostander til hjemmekontor

Man kan nå få skattefritak for enkelte naturalytelser knyttet til hjemmekontor som følge av koronasituasjonen. Les mer på skatteetaten sine nettsider:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/skattefritak-for-enkelte-nodvendige-naturalytelser-som-mottas-som-folge-av-koronasituasjonen/

 

Firmabil under permittering - skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt

Firmabil kan, på grunn av koronasituasjonen, stå parkert hjemme hos den ansatte under permittering, uten at den ansatte fordelsbeskattes. Husk at det er viktig med dokumentasjon.

Dersom den permitterte ansatte bruker firmabilen privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/firmabil-under-permittering-skatteplikt-trekkplikt-og-rapporteringsplikt/

 

Tiltakspakker

Det har kommet flere tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen. Les mer om disse her:

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker