Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Permisjoner

Permisjoner og permitteringer skal innberettes i a-meldingen. Du finner informasjon om hvilke typer permisjoner som skal være med i a-meldingen i Veiledning for a-meldingen på skatteetaten.no.

 

Menyvalg: Registrere - Fravær - PermisjonFor å registrere inn de permisjoner/permitteringer som skal være med i a-meldingen, gå på Registrere – Fravær – Permisjon:

1_permisjon_menyvalg.png
 
Du får da opp bildet for registrering av permisjoner:

2_permisjon.png
 

Forklaring til feltene:

  • Ansatt: Her registrerer du inn hvilken ansatt du skal registrere eller redigere permisjon for. Du kan søke opp ansatte, taste ansattnummer eller bla mellom ansatte. Husk å bruke ENTER når den ansatte er søkt opp
  • Startdato: Startdato for permisjonen
  • Sluttdato: Siste dato for permisjonen. Du kan ikke slette permisjoner som har vært med i en a-melding. Dersom det viser seg at det ikke ble noe av permisjonen, sett Sluttdato lik Startdato.
  • Prosent: Hvor stor del av stillingen den ansatte har permisjon eller permittering fra. Dersom den ansatte f.eks. er ansatt i 80% stilling og skal ha to dager permisjon i uken, så er det 50 som skal stå i Prosent-feltet. Se «Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem» for mer informasjon.
  • Kommentar: Dette er for din egen opplysning. Det blir ikke tatt med i a-meldingen.
  • Type: Velg om det er Permisjon eller Permittering.
  • StillingsID: Velg hvilken stilling permisjonen gjelder.

Du kan senere se hvilke permisjoner som er registrert på den ansatte under arkfane Permisjoner/Permitteringer i ansattkortet:

3_permisjon_ansattkort.png

Legg merke til at de nyeste permisjonene viser øverst i listen. Du kan ikke redigere eller legge inn nye permisjoner i dette bildet.

Denne registreringen er kun for å få korrekt rapportering til a-meldingen, for å få korrekt lønn må du inn og redigere på postene til den ansatte.