Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Regler for omsorgspenger barn/barnepassers sykdom i 2020

I 2020 er antall dager for omsorgspenger doblet. For de alle fleste blir det da mulighet for å være hjemme med sykt barn i 20 dager. Men hadde en 15 dager eller 20 dager fra før, er også disse doblet, til henholdsvis 30 og 40 dager. Merk at denne økningen av antall dager gjelder hele 2020, og det gjelder alt fravær som gir rett til omsorgspenger.

Det er gitt mulighet for å bruke disse dagene når barnehage, SFO eller skole er stengt. Merk at omsorgspenger gjelder t.o.m. det kalenderåret barnet fyller 12 år. Det er ingen endringer i denne regelen. Mulighet for å få dekket tiden en bruker til omsorg av barn gjelder derfor fortsatt kun de minste barna.

Arbeidsgiver er pliktig å betale lønn for 3 omsorgsdager i 2020. Alle dager utover dette dekkes av det offentlige (Nav). Det er ingen krav til at fravær skal være legeerklært; egenmelding kan brukes for alle dager. Arbeidsgiver er likevel pliktig å forskuttere lønn for alle omsorgsdager en ansatt har rett på, og det er arbeidsgivers ansvar å kreve refusjon for dette i ettertid.

Refusjonskrav kan sendes inn med dette skjemaet https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeids--og-velferdsetaten-nav/Inntektsmelding-til-NAV/. Skjemaet er også tilgjengelig for innsending fra Unimicro V3. Her må en merke seg at det står at arbeidsgiver skal dekke de første 10 dager, dette er nå 3 dager i 2020. (Det innsendte skjemaet blir korrekt, selv om ledeteksten viser 10 dager). Merk også at under periode med fravær fyller en kun ut de dagene en krever refusjon for. Altså alle dager med fravær etter de 3 første fraværsdagene.

Det blir oppfordret fra Regjeringen at en skal ha mulighet til å bruke omsorgspenger som kortere perioder i løpet av en dag, men refusjonsordningen tar bare hensyn til hele dager, så her må hver enkelt arbeidsgiver tilpasse seg.

 

Les mer om omsorgspenger på Nav.no:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger