Uni Lønn


Kurset vårt i Uni Lønn viser helheten i programmet. Alt fra de grunnleggende funksjonene til det du må vite for å kjøre lønn i et større firma blir gjennomgått.

Deltakerene får underveis arbeide på kurs-PC og trene på å registrere lønnsposter og på å gjennomføre en lønnskjøring.

Uni Lønn passer for alle som arbeider med lønnsmodulen i Uni Økonomi. Er du ny i Lønn er det smart å sette av litt tid den første tiden etter kurset, til å trene videre på det du lærte. Alle får med seg kursdokumentasjonen hjem.

Kurset er ombygd etter innføringen av A-ordningen 1. januar 2015. Oppsett av lønnsarter, stillinger, vedlikehold av ansattopplysninger, innrapportering av a-melingen, korrigeringer av feil i forbindelse med a-meldingen, alt tilpasset kravene i den nye ordningen, blir gjennomgått og trent på i dette kurset.

Agenda.

1.  Bruk og oppstart av lønnsmodulen

 • Bruke funksjontaster i modulen
 • Viktige systeminnstillinger, lønnsarter og A-meldingen

2.  Oppbygging av faste registre

 • Vi gjennomgår oppsett for utvalgte, viktige lønnsarter
 • Bruke tilleggskontering, fornuftig oppsett
 • Ansattopplysninger, trekk, faste poster, stillinger
 • Oppsett mot A-meldingen

3.  Rutine for lønnskjøring

 • Opprette ny, viktige valg ved opprettelse
 • Registrere lønnsposter, faste og variable
 • Registrere tilleggsopplysninger
 • Kjøre lønn, både prøve og faktisk kjøring
 • Avstemme kjøringen, overføre til bank
 • Lønnslipper på epost, forstå konteringssammendrag
 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

4.  Nullstille lønnskjøring

 • Hvordan nullstille en lønnskjøring
 • Når kan jeg nullstille og når bør jeg ikke gjøre det
 • Hvordan korrigerer jeg når jeg ikke bør nullstille

5.  Levere A-meldingen og hente tilbakemelding

 • Viktig forståelse av A-meldingen og viktige faktorer
 • Vi viser prosessen rundt levering og hente tilbakemelding
 • Hvordan korrigere avvik
 • Avvist, Øyeblikkelig og Retningslinje, hvilken handling

6.  Oppslag og spørringer

 • Lær å lage effektive spørringer for oversikt og for å finne feil

7.  Feriepenger

 • Viktige innstillinger i feriepengerutinen
 • Grunnbeløp og 6-G regelen
 • Kjøre feriepenger, god rutine, riktige oppsett
 • Utbetale forskudd på feriepenger, sluttoppgjør
 • Vi trener på kjøring av feriepenger

 

Kursdokumentasjon og kursbevis.

Du får tilsendt pdf med kursdokumentasjon etter at påmeldingsfristen har gått ut. Etter fullført kurs får alle deltakerne tilsendt kursbevis i pdf-format, pr epost, som man kan skrive ut eller lagre.