Uni Lønn


Kurset vårt i Uni Lønn viser helheten i programmet. Alt fra de grunnleggende funksjonene til det du må vite for å kjøre lønn i et større firma blir gjennomgått.

Deltakerene får underveis arbeide på kurs-PC og trene på å registrere lønnsposter og på å gjennomføre en lønnskjøring.

Uni Lønn passer for alle som arbeider med lønnsmodulen i Uni Økonomi. Er du ny i Lønn er det smart å sette av litt tid den første tiden etter kurset, til å trene videre på det du lærte. Alle får med seg kursdokumentasjonen hjem.

Kurset er ombygd etter innføringen av A-ordningen 1. januar 2015. Oppsett av lønnsarter, stillinger, vedlikehold av ansattopplysninger, innrapportering av a-melingen, korrigeringer av feil i forbindelse med a-meldingen, alt tilpasset kravene i den nye ordningen, blir gjennomgått og trent på i dette kurset.

Agenda.

1.  Bruk og oppstart av lønnsmodulen

 • Bruke funksjontaster i modulen
 • Viktige systeminnstillinger, lønnsarter og A-meldingen

2.  Oppbygging av faste registre

 • Vi gjennomgår oppsett for utvalgte, viktige lønnsarter
 • Bruke tilleggskontering, fornuftig oppsett
 • Ansattopplysninger, trekk, faste poster, stillinger
 • Oppsett mot A-meldingen

3.  Rutine for lønnskjøring

 • Opprette ny, viktige valg ved opprettelse
 • Registrere lønnsposter, faste og variable
 • Registrere tilleggsopplysninger
 • Kjøre lønn, både prøve og faktisk kjøring
 • Avstemme kjøringen, overføre til bank
 • Lønnslipper på epost, forstå konteringssammendrag
 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

4.  Nullstille lønnskjøring

 • Hvordan nullstille en lønnskjøring
 • Når kan jeg nullstille og når bør jeg ikke gjøre det
 • Hvordan korrigerer jeg når jeg ikke bør nullstille

5.  Levere A-meldingen og hente tilbakemelding

 • Viktig forståelse av A-meldingen og viktige faktorer
 • Vi viser prosessen rundt levering og hente tilbakemelding
 • Hvordan korrigere avvik
 • Avvist, Øyeblikkelig og Retningslinje, hvilken handling

6.  Oppslag og spørringer

 • Lær å lage effektive spørringer for oversikt og for å finne feil

7.  Feriepenger

 • Viktige innstillinger i feriepengerutinen
 • Grunnbeløp og 6-G regelen
 • Kjøre feriepenger, god rutine, riktige oppsett
 • Utbetale forskudd på feriepenger, sluttoppgjør
 • Vi trener på kjøring av feriepenger

 

Kursdokumentasjon og kursbevis.

Det er laget kursmateriell som inneholder hele presentasjonen til kurset. Denne får alle utlevert ved kursstart og man kan ta den med seg hjem. Etter fullført kurs får alle deltakerne tilsendt kursbevis i pdf-format, pr epost, som man kan skrive ut eller lagre.