Uni Regnskap - Videregående


Uni Regnskap - Videregående - inneholder utvalgte emner som vi har valgt ut ifra henvendelser fra kunder.

En rekke avanserte funksjoner blir vist, og mange av disse får deltakerne bruke ved å løse oppgaver på sin kurs-PC under kurset.

Kurset passer for deg som har gjennomført vårt kurs Uni Regnskap - grunnleggende - eller som har arbeidet en stund med programmet. Vårt økonomiprogram har blitt kåret til best-i-test en rekke år, mye på grunn av sin funksjonsrikdom og sine muligheter til å effektivisere regnskapsføringen og mulighetene til å skreddersy arbeidsmåter til brukerenes ulike behov. Her viser vi deg de avanserte funksjonene og mulighetene i modulen Uni Regnskap.

Agenda

1.  Budsjett

 • Lage et enkelt budsjett basert på forrige år
 • Lage budsjett med bruk av Ramme og periodiseringsnøkler
 • Utskrifter, justering av budsjettposter

2.  Effektivisering av bilagsregistrering

 • Innføre nye rutiner, oppsett mot bank, elektroniske fakturaer
 • Bruk av bilagsmodus, egentilpasning, effektiv bilagsregistrering
 • Periodisering av poster, kontoregler, bilgsart
 • Ulike metoder for korrigering av bilag

3.  Avdelingsregnskap

 • Dimensjonshieraki, føre mot avdeling
 • Gode visninger av avdelingsregnskap

4.  Valuta

 • Opprette valutaregister, kursendring, oppsett på leverandør
 • Føre inngående fakturaer i valuta
 • Føre banktransaksjoner, agioføringer, konto i valuta
 • Tilpasse registreringsbildet

5.  Fakturamottak

 • Oppsett, vedlikeholde, gi brukere rettigheter
 • Registrere inngående fakturaer for tildeling
 • Arbeidsgang og prosess frem til bokføring og betaling

6.  Rapporter

 • Favorittrapporter, batchrapporter til fil
 • Effektiv bruk av Forespørsel, avanserte spørringer
 • Lage egne resultat og balansevisninger
 • Øve på å lage egne visninger

 

Kursdokumentasjon og kursbevis.

Det er laget kursmateriell som inneholder hele presentasjonen til kurset. Denne får alle utlevert ved kursstart og man kan ta den med seg hjem. Etter fullført kurs får alle deltakerne tilsendt kursbevis i pdf-format, pr epost, som man kan skrive ut eller lagre.