Uni Regnskap - Videregående


Uni Regnskap - Videregående - inneholder utvalgte emner som vi har valgt ut ifra henvendelser fra kunder.

En rekke avanserte funksjoner blir vist, og mange av disse får deltakerne bruke ved å løse oppgaver på sin kurs-PC under kurset.

Kurset passer for deg som har gjennomført vårt kurs Uni Regnskap - grunnleggende - eller som har arbeidet en stund med programmet. Vårt økonomiprogram har blitt kåret til best-i-test en rekke år, mye på grunn av sin funksjonsrikdom og sine muligheter til å effektivisere regnskapsføringen og mulighetene til å skreddersy arbeidsmåter til brukerenes ulike behov. Her viser vi deg de avanserte funksjonene og mulighetene i modulen Uni Regnskap.

Agenda

1.  Budsjett

 • Lage et enkelt budsjett basert på forrige år
 • Lage budsjett med bruk av Ramme og periodiseringsnøkler
 • Utskrifter, justering av budsjettposter

2.  Effektivisering av bilagsregistrering

 • Innføre nye rutiner, oppsett mot bank, elektroniske fakturaer
 • Bruk av bilagsmodus, egentilpasning, effektiv bilagsregistrering
 • Periodisering av poster, kontoregler, bilgsart
 • Ulike metoder for korrigering av bilag

3.  Avdelingsregnskap

 • Dimensjonshieraki, føre mot avdeling
 • Gode visninger av avdelingsregnskap

4.  Valuta

 • Opprette valutaregister, kursendring, oppsett på leverandør
 • Føre inngående fakturaer i valuta
 • Føre banktransaksjoner, agioføringer, konto i valuta
 • Tilpasse registreringsbildet

5.  Fakturamottak

 • Oppsett, vedlikeholde, gi brukere rettigheter
 • Registrere inngående fakturaer for tildeling
 • Arbeidsgang og prosess frem til bokføring og betaling

6.  Rapporter

 • Favorittrapporter, batchrapporter til fil
 • Effektiv bruk av Forespørsel, avanserte spørringer
 • Lage egne resultat og balansevisninger
 • Øve på å lage egne visninger

 

Kursdokumentasjon og kursbevis.

Du får tilsendt pdf med kursdokumentasjon etter at påmeldingsfristen har gått ut. Etter fullført kurs får alle deltakerne tilsendt kursbevis i pdf-format, pr epost, som man kan skrive ut eller lagre.