Meny

Oppdatert informasjon rundt Autobank remitteringsløsning RGB i Unimicro V3

Vi har i dag kun støtte for Direkte remittering via Nets. Dette er en løsning som tilfredsstiller kravene om «Regnskaps Godkjente Betalinger» (RGB).
Bankene tar en selvstendig vurdering om de ønsker å støtte direkte remittering via Nets. Vi har den siste tiden sett at enkelte banker har valgt å ikke støtte denne løsningen videre. ...

Vi har derfor besluttet å lage en direkte integrasjon mot DNB, samt en løsning mot Zdata. Zdata har bankintegrasjoner mot alle banker i Norge. Disse integrasjonene vil være med i neste hovedoppdatering, versjon 3.71, til våren 2022.

Støtter ikke banken din Direkte Remittering via Nets lenger så er det mulig å benytte manuell remittering, f.eks. opplasting av telepay-filer, til nye løsninger er på plass.

Mer informasjon rundt løsningene vil komme i Nytt i Versjon artikkelen for versjon 3.71 ved lansering.