Lager/Logistikk

Multibestilling
Løsning som lager bestillingsforslag mot flere leverandører om gangen.
kr 5 990,00 Eks. MVA
Lageroversikt pr vare i salestracker
En plugin som viser status pr lager for varen som er merket i Oversiktsbildet. Dette gjelder da altså når en trykker på Vare-registeret. En får da en ny arkfane under som viser tilgjengelig, på lager og reservert pr lager og lokasjon.
kr 1 990,00 Eks. MVA
Kolonne for valgte lager i søkebildet for vare
Når en søker etter varer kan det være greit å se hvor mange av hver enkelt vare det er på de forskjellige lagrene. Denne plugin gjør det mulig å krysse av for hvilke lager som skal spesifiseres i varesøkbildet.
kr 2 990,00 Eks. MVA
Lagerflytting
Løsning som flytter varer fra et lager til et annet. Velg hvilket lager varene skal hentes fra, og den lister opp alle varer på lageret. Filtrer med lokasjon, og angi hvilket lager og lokasjon linjene skal flyttes til. En kan også lese inn flyttingen fra håndterminal eller Excel.
kr 4 990,00 Eks. MVA
Logistikkløsning ordre/varemottak
Løsningen er laget på bakgrunn av ønsker om bedre flyt mellom ordre og bestilling, samt bedre servicegrad mot kunder. Siden en enklere kan følge opp ordrene med denne løsningen vil servicegraden av naturlige årsaker bli bedre, siden en kjappere vil kunne få oversikt over varer som kan leveres til riktig tidspunkt.
kr 9 990,00 Eks. MVA
Kontroll av varer i bestilling
Denne løsningen er laget for å passe bedre på om en bestiller varer som er merket som "Ikke bestillingsvare" og varer som er merket som "Ingen lager".
kr 1 990,00 Eks. MVA