Tilbud, Ordre og Faktura

Summere innpris på ordre/tilbud
Denne plugin summerer innpris (innpris*antall) på ordrer og tilbud i en egen kolonne i registreringsbildet.
kr 2 990,00 Eks. MVA
Endringslogg på ordrer

Denne plugin krever at brukeren legger inn initialer og en beskrivelse av endringene som er blitt gjort på ordren.

 

kr 3 990,00 Eks. MVA
Oppdatere EHF status på registrerte fakturaer
Denne plugin oppdaterer fakturaer som har status registrert og manglende EHF status. Den setter EHF status til registrert dersom kunden er satt opp med EHF etter at fakturaen er opprettet.
kr 1 990,00 Eks. MVA
Import av ordrelinjer til kjent ordre
Denne modulen er utviklet for å kunne enkelt importere varelinjer til kjente ordrer i Uni. Formatet baserer seg på standard ordrelinjeformat i Uni (recordtype 86). Forskjellen er at 86 er byttet ut med ordrenummer i fila.
kr 1 990,00 Eks. MVA
Samlefaktura gruppert pr ordre
Basert på den nye fakturablankettypen.
kr 4 990,00 Eks. MVA
Påslag på innpris TOF
Plugin som lar en angi prosentvis påslag på innpris for å kalkulere utpris på en varelinje i TOF.
kr 1 990,00 Eks. MVA
Lim inn varelinjer fra Excel til ordre
Oppdatert versjon av løsning som lar en lime inn data fra valgfrie kilder. Støttes i tilbud, ordre og bestilling (pr nå).
kr 2 990,00 Eks. MVA
Skjule anbudslinjer på ordre
Ordreblankett som skjuler anbudslinjer (linjer med 100% rabatt). Basert på "Ordrebekreftelse" malen.
kr 990,00 Eks. MVA
Hurtigfakturering
Løsning som gjer det mulig å scanne/taste et ordrenummer i et vindu på skrivebordet, og automatisk få den overført til faktura og bokført. En kan også sette opp flere klienter, slik at dersom en administrerer flere klienter, så kan en sette opp prioritering og få fakturert ordren på riktig klient. En bestemmer også fakturamal pr klient og skriver. PS: En bør ha egne ordreserier i hver klient.
kr 4 990,00 Eks. MVA
Utvidelse av salestracker - tilbud
Mulighet for å filtrere datoene på "Forrige uke", samt multivalg av selgere og visning av dekningsgrad %
kr 1 990,00 Eks. MVA
Uni Massefakturering  (Samlefakturering av enkeltordre)
Løsning som fungerer omtrent som samlefakturering, bortsett fra at den fakturerer ordrene enkeltvis. Legges inn som et eget menyvalg i ordreoversikten. Veiviseren er den samme som ved vanlig samlefakturering.
kr 4 990,00 Eks. MVA
Uni Pris Summering
kr 6 990,00 Eks. MVA
Uni Total Rabatt
kr 4 990,00 Eks. MVA
Uni Påkrevde Felter
Løsning som lar en sette opp påkrevde felter på alle heading-felter i tilbud,ordre og faktura. Kan også sette opp hvilke felter som er påkrevd å fylle ut dersom et annet felt inneholder en verdi.
kr 2 990,00 Eks. MVA
Kontantrabatt
Løsning for å beregne kontantrabatt (kroner) på hele ordre/faktura/tilbud basert på prosentsats.
kr 1 990,00 Eks. MVA
Splitt av leveringsadresse
Løsning som erstatter feltet for "Leveringsadresse" i TOF. Den gjør derfor dette ene feltet om til flere felter å skrive inn navn, adresse, postnr og poststed. Dette er nyttig om en bruker en av våre EDI-partnere sine løsninger for EDI eksport.
kr 3 990,00 Eks. MVA
Varsel ved gjenbruk i rekvisisjonsfelt på ordre
En plugin som varsler dersom en taster inn en verdi i rekvisisjonsfeltet på ordren - som er blitt brukt tidligere på en annen ordre. Dette vil da forhindre at en får lagret ordren.
kr 1 990,00 Eks. MVA