Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Ambulerende virksomhet

Hvilken sone arbeidsgiveravgiften skal beregnes etter bestemmes av hvor arbeidet blir utført, dersom du kommer inn under reglene for ambulerende. Det er slik at dersom mer enn 50% av arbeidet som utbetales en periode er utført i en annen sone enn kontorkommunen, så skal arbeidsgiveravgiften av den delen av lønnen beregnes med satsen i den sonen der arbeidet er utført.

NB: Fra januar 2021 kan du igjen ambulere til soner med lavere sats. Denne endringen ble besluttet så sent at det ikke kom med i oppdateringen. Du trenger derfor en servicepack til versjon 3.68.57 for å kunne ambulere til soner med lavere sats. (Når du har fått høyere versjonsnummer trenger du ikke lenger servicepacken.

NB: Etter kommunesammenslåingene, så finnes det nå kommuner der ulike deler av kommunen skal ha ulik arbeidsgiveravgiftssone. Løsningen der er å benytte det gamle kommunenummeret til den delen av kommunen der arbeidet er utført, for å få korrekt sone og sats. Du finner både de nye og gamle kommunenummerne på skatteetatens oversikt over soneinndeling: https://www.skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift-soneinndeling/

Metoden Uni Økonomi lønn benytter for å kalkulere om det er over 50% eller ikke er at du må registrere inn kommunenummeret for hvor arbeidet er utført på hver enkelt lønnspost.

Sett inn feltet for Kommunenummer i registreringsbildet for lønnsposter (Rediger - Innstillinger - Sett inn felt), og tast inn kommunenummeret på hver enkelt lønnspost:

1_kommunenr.png

Ved kjøring av lønn vil da systemet kontrollere hvilke lønnsposter som er i en annen sone enn den lokaliseringen den ansatte er tilknyttet, hvor stor andel av det totale arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for perioden dette utgjør for den ansatte, og dersom det blir over 50% så vil systemet benytte satsen for den sonen for arbeidsgiveravgiften.

Siden det kan være flere lønnskjøringer i en a-meldingsperiode, så kan det variere fra lønnskjøring til lønnskjøring om ambulerende til sammen slår inn eller ikke. Konteringen av avsatt arbeidsgiveravgift for lønnskjøring nr 2 i perioden vil da justere for endringer i forhold til lønnskjøring 1 i perioden, o.s.v. Ved ambulerende arbeidsgiveravgift vil det derfor være umulig å avstemme arbeidsgiveravgft lønnskjøring for lønnskjøring (med mindre det kun er en). Du må ta for deg alle lønnskjøringer i en a-meldingsperiode ved avstemming.

OBS: Avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger vil benytte satsen til lokaliseringen. Den vil ikke bli justert for ambulerende sone.