Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Ambulerende virksomhet

Hvilken sone arbeidsgiveravgiften skal beregnes etter bestemmes av hvor arbeidet blir utført, dersom du kommer inn under reglene for ambulerende. Det er slik at dersom mer enn 50% av arbeidet som utbetales en periode er utført i en annen sone enn kontorkommunen, så skal arbeidsgiveravgiften av den delen av lønnen beregnes med satsen i den sonen der arbeidet er utført.

Oppdatering januar 2022:En del kommuner får ny sone fra 01.01.2022. Kommuneregisteret blir oppdatert med nye soner når du oppdaterer til versjon 3.70.21 eller høyere. Husk å kjøre ferdig alle lønnskjøringer på 2021 før du oppdaterer.

Fra nyttår av er det også en regel som sier at ved fjernarbeid (ikke stedbundet ambulerende virksomhet), som f.eks. hjemmekontor, så får du kun ambulere til sone med høyere sats. Dette må pr i dag vedlikeholdes manuelt. Pass altså på å kun føre på kommunenummer med høyere sats ved fjernarbeid.

NB: Fra januar 2021 kan du igjen ambulere til soner med lavere sats. Denne endringen ble besluttet så sent at det ikke kom med i oppdateringen. Du trenger derfor en servicepack til versjon 3.68.57 for å kunne ambulere til soner med lavere sats. (Når du har fått høyere versjonsnummer trenger du ikke lenger servicepacken.

NB: Etter kommunesammenslåingene, så finnes det nå kommuner der ulike deler av kommunen skal ha ulik arbeidsgiveravgiftssone. Løsningen der er å benytte det gamle kommunenummeret til den delen av kommunen der arbeidet er utført, for å få korrekt sone og sats. Du finner både de nye og gamle kommunenummerne på skatteetatens oversikt over soneinndeling: https://www.skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift-soneinndeling/

Metoden Unimicro V3 lønn benytter for å kalkulere om det er over 50% eller ikke er at du må registrere inn kommunenummeret for hvor arbeidet er utført på hver enkelt lønnspost.

Sett inn feltet for Kommunenummer i registreringsbildet for lønnsposter (Rediger - Innstillinger - Sett inn felt), og tast inn kommunenummeret på hver enkelt lønnspost:

1_kommunenr.png

Ved kjøring av lønn vil da systemet kontrollere hvilke lønnsposter som er i en annen sone enn den lokaliseringen den ansatte er tilknyttet, hvor stor andel av det totale arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for perioden dette utgjør for den ansatte, og dersom det blir over 50% så vil systemet benytte satsen for den sonen for arbeidsgiveravgiften.

Siden det kan være flere lønnskjøringer i en a-meldingsperiode, så kan det variere fra lønnskjøring til lønnskjøring om ambulerende til sammen slår inn eller ikke. Konteringen av avsatt arbeidsgiveravgift for lønnskjøring nr 2 i perioden vil da justere for endringer i forhold til lønnskjøring 1 i perioden, o.s.v. Ved ambulerende arbeidsgiveravgift vil det derfor være umulig å avstemme arbeidsgiveravgft lønnskjøring for lønnskjøring (med mindre det kun er en). Du må ta for deg alle lønnskjøringer i en a-meldingsperiode ved avstemming.

OBS: Avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger vil benytte satsen til lokaliseringen. Den vil ikke bli justert for ambulerende sone.

OBS: Dersom det skjer endringer i soneinndelingen (dersom kommunenummer får ny sone) så kommer det i en oppdatering, vanligvis ved nyttår. Du må være ferdig med alle lønnskjøringer som skal ha den gamle sonen før du oppdaterer.