Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lokalisering

Det er nødvendig å kunne registrere hvilken lokalitet en medarbeider er knyttet til. Dette skal da gjenspeile hvilken avgiftssone som skal benyttes.

Menyvalg: Faste register - Lokalisering

lok1.png

Alle bør opprette lokalisering, selv om det kun er ett virksomhetsnummer. Sonen i klient/system benyttes først og fremst på lønnsposter uten stillingsnummer.

Skjermbildet for administrasjon av lokaliseringer lar deg opprette, redigere, slette og søke etter lokaliseringer.


Lokalisering 2.jpg

En lokalisering skal ha et navn, et organisasjonsnummer og en arbeidsgiveravgiftssone. Du bør også oppgi Standard unntaksregel.  Disse feltene er merket med rød stjerne og må være utfylt for å kunne lagre. 
"Kommunenr" feltet bør også fylles ut for å få informasjon under registrering av lønnsposter, spesielt dersom dere skal benytte funksjonen for ambulerende arbeidsgiveravgift.


For å knytte en ansatt mot en lokalitet benyttes "Lokalisering" feltet på ansattkortet:


Lokalisering.jpg

Alle lønnsposter som ikke er tilknyttet Stilling benytter dette feltet for å hente innstillinger for arbeidsgiveravgift.

Du bør også hente inn lokalisering på den enkelte stilling på ansattkortet. Dette fordi stillinger normalt skal rapporteres på virksomhetsnummer.

Dersom den ansatte jobber på to avdelinger må det opprettes to stillinger som er koblet mot forskjellige lokasjoner.