Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Innstillinger for arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er forskjellig etter hvor du befinner deg i Norge, så innstillingene for dette er viktig.

Menyvalg: Faste register – Klient/System – Systeminnstillinger

Her registrerer du innstillingene for arbeidsgiveravgift som skal gjelde for bedriften generelt. Det benyttes for lønnsposter som ikke er knyttet mot noen stilling.

I tillegg skal sone overstyres på ansattnivå, ved hjelp av lokalisering. Lokalisering knyttes mot stilling.

Her er innstillingene i systeminnstillingene:

2020-08-21_11-22-02.png 

 

Forklaring til feltene:

Kontorkommunenr: Kommunenummer legges inn her, 4 siffer.

Standardsone for arbeidsgiveravgift: Her velger du fra nedtrekksmenyen hvilken sone din bedrift hører til.

Næringskode: Her legger du inn riktig næringskode for din bedrift.

AGA fribeløp: Her legger du inn fribeløpet som gjelder for din bedrift. Dersom du har mottatt andre tilskudd som skal redusere fribeløpet kan du registrere det på Faste register – Tilskudd.

AGA Unntaksregel (AA/BB/CC/DD/EE/GG): Her legger du inn hvilken unntaksregel eller beregningsregel som gjelder for din bedrift

AGA endring gjeldende fra termin (ved bytte midt i året): Er ikke aktuell (ble opprettet for de endringene som kom i juli 2014)

Ny standardsone for arbeidsgiveravgift (ved bytte midt i året): Er ikke aktuell (ble opprettet for de endringene som kom i juli 2014)

Ny AGA Unntaksregel (AA/BB/CC/DD/EE/GG) (ved bytte midt i året): Er ikke aktuell (ble opprettet for de endringene som kom i juli 2014)

Månedssats utenlandsk arbeidstaker med fast sats (AGA): Dersom du har utenlandske arb.takere som har fast sats på arbeidsgiveravgift, legger du denne inn her. Hake må da settes på ansattkortet under arkfane Skattekort.