Meny

A-melding: tilbakemelding viser Retningslinje med kode MAGNET_EDAG-289

Dersom du i Tilbakemeldinger på a-melding får Retningslinje-avvik MAGNET_EDAG-289 "Ugyldig identifikator for virksomhet" må du sjekke følgende. ...

1: Har du korrigert fra organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på stillinger på denne klienten tidligere?

Dersom Ja, gå videre til punkt 2.

Dersom Nei, se https://support.unimicro.no/aktuelt/a-melding-fra-2020-blir-virksomhetsnummer-paakrevd for bakgrunnsinformasjon, og https://support.unimicro.no/aktuelt/viktig-informasjon-til-deg-som-jobber-med-lonn-og-a-melding for enkleste fremgangsmåte.

 

2: Noter hvilke ansatte/stillinger du får feilmelding på som ikke har sluttdato.

Dette finner du ved å trykke på «Utskriftsvisning» i tilbakemeldingen, og «Vis mer informasjon» under avvikskoden:

magnetedag289_1.jpg

Gå gjennom listen, og kontroller at alle har sluttdato (vist med rød ring i bildet over). De med sluttdato trenger du ikke gjøre noe med. (Forklaring under OBS nedenfor)

 

3: Avslutt eventuelt stillinger som ikke har sluttdato.

Dersom noen ikke har sluttdato, noter ned Ansattnummer og ArbeidsforholdsID på dem. ArbeidsforholdsID er det samme som StillingsID i Unimicro V3. Disse stillingene må du sette sluttdato på, så og opprette en ny stilling med ansatt-dato dagen etter. Den nye stilligen må ha virksomhetsnummer i feltet Lokalisering. Husk å levere erstatningsmelding for perioden etterpå.

 

OBS! Det er ok med retningslinje-avvik MAGNET_EDAG-289 så lenge det er sluttdato på stillingen.

Du vil få Retningslinje-avvik Magnet_Edag 289 så lenge sluttdatoen på stillingen er inntil 45 dager før den første datoen i perioden du rapporterer a-meldingen for. Dette fordi stilliger med sluttdato blir tatt med i ekstra 45 dager i a-meldingen.  Du vil altså få denne meldingen en mnd eller to, så blir den borte. Du trenger da ikke sende amelding for perioden på nytt.

Eksempel: Sluttdato på stillingen med hovedorganisasjonsnummer er 31.12.2019. Da vil du få MAGNET_EDAG-289 på januar (sluttdato er bare en dag før perioden) og på februar (sluttdato er 30 dager før perioden), men ikke på mars (sluttdato er mer enn 45 dager før perioden).

 

Oppdatering 11.02.2020:

Det viser seg at du kan oppleve å få brev fra skatteetaten/a-ordningen om at du har levert arbeidsforhold på hovedorganisasjosnummer, selv om du har sluttdato på stillingene det gjelder. Så lenge du har kontrollert at det er sluttdato på alle stillinger som du får retgningslinje-avvik om hovedorganisasjonsnummer på, kan du se bort fra brevet.