Meny

Bankene skjerper kravet til remittering – hindrer autobank remittering

DNB, Sparebank 1-alliansen, Handelsbanken, banker i Eika-gruppen, m.fl. skjerper kravene til direkte remittering, og henviser i den sammenhengen til kravene i Hvitvaskingsloven §12 og §13. De krever nå at betalinger må godkjennes i nettbanken før gjennomføring av betalingen, slik at de kan identifisere den personen som har gjennomført betalingen.
Dette kravet gjør at bankene om kort tid ikke lenger godtar løsningen som er benyttet i vår autobank-løsning for remittering i Unimicro V3; Direkte remittering via SFTP direkte mot Nets. Bankene vil i stedet ha remitteringen via sin nettbank-løsning. ...

Dette problemet gjelder alle ERP-systemer som benytter Direkte remittering, ikke kun Unimicro V3.

I første omgang vil bankene ikke inngå nye avtaler for Direkte remittering via SFTP mot Nets. Eksisterende avtaler kan fortsatt benyttes en stund. (DNB har annonsert at de eksisterende avtalene kun kan benyttes ut februar.)

Vi ser derfor på alternative muligheter, som bankene kan godta – og er i dialog både med Nets og bankene om dette. Det er likevel slik at bankenes tolkning/innskjerping av kravene i Hvitvaskingsloven kan skape problemer for en god automatisk flyt som vi har i Autobank i V3, i tiden som kommer.

Vi vil understreke at vanlig (manuell) remittering mot banken, der du laster opp fil til banken, går inn og godkjenner betalingen og så henter returfil, fortsatt vil kunne benyttes.