Meny

Viktig informasjon til deg som jobber med lønn og A-melding

Vi ser at mange har forsøkt å endre til virksomhetsnummer på stillinger etter at de har fått brev fra Skatteetaten, men at det gjerne har blitt skjulte feil. Vi vil her gå gjennom hvordan du på enklest mulig måte kontrollerer hvilken metode du skal benytte for korreksjonen, hvordan du korrigerer, og hvordan du kontrollerer at det har blitt korrekt. …

Dersom du alt har utført endringen og bare vil kontrollere om at er korrekt, gå direkte til punkt 3.

 

1: Kontroller først avstemmingsskjema

Bestill avstemmingsskjema (A06) for sist levert periode før du skal korrigere, og husk å velge å ta med Arbeidsforhold. Du får da med alle arbeidsforhold (= stillinger) i avstemmingsskjemaet (A07), og hvilket organisasjonsnummer de er rapportert på. Dette er viktig informasjon for å utføre korreksjonen korrekt.

2: Hvordan korrigere til virksomhetsnummer

2A: Først:

 • Registrer virksomhetsnummer i feltet Underorganisasjonsnummer, i Klient/System – Systeminnstillinger. Har du flere, plukk det som du har på de fleste stillinger.
 • Opprett virksomheten (-e) på Faste register – Lokalisering, og sett inn AGA-detaljer.

2B: Velg Alternativ løsning ut fra hva du fant i avstemmingsskjemaet du lastet ned i punkt 1:

 • Alternativ 1: Dersom absolutt alle stillinger har hovedorganisasjonsnummer:
  • Bytt til virksomhetsnummer på alle stillinger. Husk også å endre under Persondetaljer (Kjør rutinen Gjenoppbygg aga totalsum før du leverer a-melding dersom du har kjørt lønn på perioden.)
  • Sett på hake for Valg – Ikke sjekk mot siste periode når du leverer a-melding for denne perioden. Det gjelder også senere erstatningsmeldinger.

   5_virksomhet.png

 • Alternativ 2: Dersom bare enkelte av stillingene har hovedorganisasjonsnummer:
  • Da må du avslutte stillingene som har hovedorganisasjonsnummer (sette sluttdato), og lage ny stilling. Stillingen skal være lik, men ha ansatt dato lik dagen etter sluttdato på den gamle stillingen.

 

3: Kontroller resultatet ved hjelp av avstemmingsskjema

Bestill avstemmingsskjema (A06/A07) for en a-meldingsperiode du har levert etter at du har korrigert, og husk å velge å ta med Arbeidsforhold. Du får da med alle arbeidsforhold (= stillinger), og hvilket organisasjonsnummer de er rapportert på.

Kontroller at:

 1. Samme arbeidsforholdsid/stillingsid ikke viser flere ganger i oversikten. I så fall må du levere erstatningsmelding på perioden, med hake på for Valg – Ikke sjekk mot siste periode (se punkt 2) for de periodene der det er dobbelt. Dersom det er flere perioder, lever bakover til den perioden der korreksjonen skjedde. Du får du gjerne øyeblikkelig-melding, men de bør være borte når alle periodene er levert. (F.eks. får du kanskje øyeblikkelig-avvik på periode 11 når du leverer 11, men når du leverer periode 10 så ser du i den tilbakemeldingen at avviket på periode 11 er borte. Du kan alltids levere erstatning på periode 11 igjen for å forsikre deg om det.)
  Dersom du fortsatt har avvik når du har levert alle periodene på nytt så kan det være du må se på om du valgte korrekt løsningsalternativ (se punkt 2)

 2. Alle arbeidsforhold er knyttet mot virksomhetsnummer. Det er ok med stillinger på hovedorganisasjonsnummer dersom de har sluttdato. Dersom det er noen stillinger uten sluttdato igjen på hovedorganisasjonsnummer, se punkt 2 for hvordan korrigere.