Meny

Mva-oppgjør - melding om poster som kan være periodisert etter leveringsdato

Enkelte får nå opp en melding som sier "Det finnes x antall poster i oppgjøret som kan være periodisert etter leveringsdato" øverst i bildet når de skal ta ut mva-oppgjør. Dette er ikke en feilmelding. Det er en melding som kan hjelpe ved avstemming av mva. ...

Meldingen ser slik ut (tallet endres ut fra antallet poster):

rss_mva_1.png

Dersom du klikker på tallet får du se hvilke poster det er meldingen refererer til. Her ser vi at i bilag 14 så er ikke periode det samme som måneden i fakturadatoen:

rss_mva_2.png

Denne beskjeden kommer altså dersom det finnes poster i mva-oppgjøret der perioden i bilaget ikke er det samme som måneden i bilagsdatoen. Enkelte har problemer med å finne denne typen poster ved avstemming av mva. Dette er derfor ment som en hjelp i avstemmingen.

Årsaken til at du gjerne har poster der periode og dato avviker, er forklart i denne artikkelen. Artikkelen tar for seg fakturering, men det samme skjer fra fakturamottak.

Husk at mva-oppgjøret også alltid vil ta med seg uoppgjorte poster fra tidligere perioder. Les mer om avstemming av mva her.