Meny

Rutine for lagertelling

Det er snart årsskifte, og mange skal gjennomføre lagertelling. Vi har samlet informasjon om lagertellingsrutinen her. ...

1) Du bør først rydde opp i systemet. Flytt lagertransaksjoner som tydeligvis er registrert feil. Ta også en grundig sjekk på at alle varemottak og leveringer er utført.

2) Ta så ut lagerverdirapporter fra før tellingen, så du har noe å sammenligne mot. Husk å velge korrekt innpris.

3) Så er du klar til å registrere telling. Ta ut tellelister. Det kan enten være rapportene for tellelister, eller f.eks. excel-eksport fra bildet for registrering av telling. Rapportene vil kun ta med varer som det har vært lagertransaksjoner på.

4) Tell lageret.

5) Når du så skal registrere inn tellingen i systemet bør du ta en sikkerhetskopi først.

6) Tellingen kan registreres på ulike måter:

Felles for alle disse er at datoen du velger i registreringsbildet er veldig viktig!! (Se artikkelen om å taste inn tellingen manuelt for detaljer.)

7) Når du er ferdig med å registrere tellingen finnes det en funksjon for å telle alle varer som det ikke har blitt registrert telling på til 0, slik at du får oppdatert varer som ikke finnes i det hele også.

8) Ta ut lagerverdilister. I rapportgruppe Lager finnes det flere rapporter som viser lagerverdi. Husk å velge korrekt innpris i utvalget. Eventuelt avvik i lagerverdi må så bokføres manuelt. Dette gjelder også dersom du bokfører vareforbruk underveis. Lagertellingen genererer ikke noe bilag.

 

Lykke til med lagertellingen!