Meny

OBS - Lønn: I versjon 3.68 MÅ du ha opprettet lokalisering for å få korrekt arbeidsgiveravgift

Dersom du benytter virksomhetsnummer på stillinger uten at du har opprettet en lokalisering for dette virksomhetsnummeret, så kan du risikere at det ikke blir beregnet arbeidsgiveravgift på lønnkskjøringen. Dette gjelder fra versjon 3.68.

Dette er på grunn av at arbeidsgiveravgiftsberegningen er bygget om for å beregne ambulerende arbeidsgiveravgift bedre, samtidig som det er skjerpet krav til virksomhetsnummer i a-meldingen.

Lokaliseringer opprettes på Faste register - Lokalisering. Gi lokaliseringen et navn, legg virksomhetsnummeret inn i feltet Organisasjonsnummer, og fyll inn de korrekte opplysningene for Sone og Unntaksregel (for de aller fleste skal det være Generelle næringer) under Arbeidsgiveravgift. Husk å lagre til slutt:

1_lok.jpg

Dette gjelder altså alle de virksomhetsnummer du har benyttet i feltet Lokalisering på stillinger:

2_lok.jpg

Dersom du har lønnsposter uten stillingsnummer, må du også opprette lokalisering for de virksomhetsnumrene som eventuelt finnes i feltet Lokalisering under Persondetaljer på ansatte.

Du trenger kun en lokalisering per virksomhetsnummer. Det skal ikke være nødvendig å gjøre endringer på stillinger/ansatte.

 

Dersom du har kjørt lønn uten at det var opprettet lokalisering på den, så korrigeres problemet slik:

1) Opprett lokalisering.

2) Pass på at lønnskjøringen det gjelder har status Avregnet, på Registrere - Lønnskjøring. Dersom den har status Bokført, endre verdien i feltet til Avregnet og lagre. (Ikke velg Klar. Du skal IKKE nullstille kjøringen.)

3) På Registrere - Lønnskjøring, velg Verktøy - Gjenoppbygg AGA totalsummer.