Meny

Endring av lav mva-sats til 8% - foreløpig informasjon

Det har kommet informasjon om at lav sats for mva skal endres fra 12% til 8%, med virkning fra 01.01.2020. Vi vet dessverre lite om hvordan Staten/Skatteetaten vil at dette skal gjennomføres. Inntil vi vet mer om hvordan dette skal gjennomføres i praksis anbefaler vi å avvente, i alle fall på tidligere førte poster. ...

Oppdatering 01.04.2020:

Det er nå vedtatt at lav sats skal være på 6% og gjelde fra 01.04.2020 til 31.10.2020. Vi har laget egen artikkel om dette.

Oppdatering 23.03.2020:

Stortinget vedtok ikke endringen lørdag. De gav regjeringen frist til 27.03. med å finne en løsning som kan ha tilbakevirkende kraft, eller en større reduksjon av satsen. Det som er klart er at endringen eventuelt skal gjelde fra 01.04.2020. Du kan lese mer her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-200s/?m=2

Du kan følge med på oppdatereringer fra Skatteetaten her: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er vedtatt, og det er klart hvordan denne reduksjonen i lav mva-sats skal gjennomføres.

 

Oppdatering 20.03.2020:

I det nye forslaget ser det ut som satsen skal reduseres gjeldende fra 20.03. Det ser ikke ut til å være vedtatt ennå. Vi kommer tilbake med mer informasjon og fremgangsmåten for å få dette til i systemet så snart vi vet mer.

Skatteetaten har lagt ut denne informasjonen: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

 

19.03.2020:

Lav sats benyttes for persontransport, bilferger, kinobilletter, overnatting/romutleie og inngangsbilletter til museer, større idrettsarrangementer o.l. Det er altså her satsen skal endres fra 12% til 8%. Mest sannsynlig blir dette vedtatt torsdag 19.03.2020.

Vi vet altså dessverre ikke hvordan dette med at det er gjeldende fra 01.01.2020 skal gjennomføres i praksis. Skal det f.eks. utstedes kreditnota med gammel sats, og så ny faktura? Eller skal det på noe vis gjøres grep i selve momsoppgjøret. (Det kan se ut som det blir en form for tilbakebetaling, men det er ikke avklart.) Inntil videre bør du fortsette som før, og du bør i alle fall føre alle inngående faktura som har lav sats med den satsen som står på fakturaen/vedlegget. Er det f.eks. fakturert med 12% så bør du føre 12%.

MVA-satsen styrer du på Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger - Mva satser og avvik - Merverdiavgift lav sats. Husk at satsen i dette feltet blir benyttet både for utgående og inngående mva. Ved eventuell kreditering av faktura vil systemet også alltid benytte satsen i systeminnstillingene. Vi anbefaler uansett å avvente med endringer inntil vi har flere detaljer om hvordan dette skal gjennomføres.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det foreligger.