Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Periodiser etter leveringsdato

For å få inntekter og kostnader i riktige perioder, finnes en funksjon i Unimicro V3 som periodiserer etter leveringsdato.

 

For å aktivere funksjonen, må du sette på innstillingen i Klient / system:

Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger - Tilbud / Ordre / Levering / Fakturering - Periodiser etter leveringsdato.

periodiser etter lv..png

Hvordan periodisere riktig?

Dersom  haken Periodiser etter leveringsdato er på , vil leveringsdatoen som er registrert på faktura (gjelder både utgående og inngående) bestemme perioden inntekten/kostnaden føres på. Leveringsdato bestemmer altså perioden dette vil vise i resultatet. Bilaget får samme dato som fakturadato, og det er bilagdatoen som bestemmer når MVA blir med på MVA-oppgjør.

Dersom haken er på, vil man også få fakturere med dato inn i de to første månedene i neste år, så lenge leveringsdato er i år. Det samme gjelder ved registrering av bilag.

 

Eksempel/utgående faktura: Dersom Periodiser etter leveringsdato er på, får man fakturere med fakturadato i nytt år (år 20yy) på gammelt år (år 20xx), så lenge fakturaen har leveringsdato i år 20xx.

Da vil inntekten bli bokført i år 20xx, men momsen blir innberettet på år 20yy. Husk å gå inn på det året inntekten skal føres på (år 20xx) for å fakturere.

58_dato.png

 

 59_leveringsdato.png

 

Eksempel/inngående faktura: For å periodisere etter leveringsdato i bilagsregistrering, må man ha et modus i registreringsbildet som viser feltet periode. 

Før den inngående fakturaen med dato i nytt år, men overstyr perioden til f.eks periode 12 (dersom leveringsdato er i desember). Husk å gå inn på det året kostnaden skal føres på (år 20xx) for å føre posten.