Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lagerverdi

Vi vil her ta en gjennomgang på de forskjellige rapportene du kan ta ut for å beregne verdien på lageret ditt.
Menyvalg: Rapporter – Lager

Etter en varetelling vil det være viktig å ta ut en korrekt lagerverdirapport. 

NB! Rapportene må lagres når du tar de ut etter en telling da videre bruk av programmet kan påvirke innprisene på varene og følgelig gi en annen verdi av lageret.

 

MERK: Alle lagerverdirapportene har et valg på Hent innpris fra. Det er denne innprisen ganger antall på lager som vil gi lagerverdien for varen. Her har du tre ulike valg.

Innpris fra varekotet: Henter den innprisen som ligger på varekortet pr i dag

Bokføring: Henter den kalkulerte lagerprisen som finnes dersom du benytter funksjonen for bokføring av vareforbruk. Dette vil da være en snittpris.

Siste varemottak: Henter innprisen fra sist registrerte varemottak på varen.

 

Her er en gjennomgang av de ulike rapportene:

 

Lagerverdi for siste lagertelling
1 siste lagertelling.png
Her oppgir du fra-til telledato. Talte du alt på en dag setter du samme dato i begge feltene.
Du må velge hvilken innpris rapporten skal benytte. Har du oppdaterte innpriser på alle varene dine kan du velge varekortet i nedtrekksmenyen her. Alternativt kan du velge å bruke innpris fra varemottaket, da bruker systemet den prisen som ble lagt inn sist gang du tok varemottak på denne varen. Siste valg er å hente innpris fra bokføring. Da bruker systemet en gjennomsnittspris på hva som er bokført på denne varen, både utgående- og inngående faktura.
Dersom du haker av for å ta med varekostnader vil det som står i kostnadsfeltet på varekortet bli lagt til innprisen.
Ta så utvalg på hvilke lager du vil ta ut rapport for.

Lagerverdi for varegrupper
2 varegruppe.png
Her kan du velge fra-til vare og fra-til varegruppe.
Ang. innpris og varekostnad, se forrige forklaring.
Denne rapporten gir deg en opplisting av lagerverdien pr varegruppe. For detaljert visning, velg rapporten Lagerverdi pr varegruppe.

Lagerverdi pr dato
3 pr dato.png
Her velger du fra-til varenr og fra-til varegruppe.
Du kan velge dato du ønsker å ta ut lagerverdien på. I utgangspunktet er det leveringsdatoen på faktura som blir brukt, men det er mulig å endre dette slik at det er datoen du lager fakturaen som blir lagertransaksjonsdato. Dette gjøres under Faste registre – Klient/System – Systeminnstillinger – Fakturainnstillinger – Tilbud/O/L/F – Ikke bruk leveringsdato som lagertransaksjonsdato. Dersom du bruker funksjonen levering må leveringsdato legges inn på varelinjene, ellers er det transaksjonsdatoen som blir brukt på rapporten.
Ang. innpris og varekostnad, se forklaring etter øverste bilde.

Lagerverdi pr varegruppe

4 pr varegruppe.png

Her kan du velge fra-til vare og fra-til varegruppe.
Ang. innpris og varekostnad, se forklaring etter øverste bilde.
Denne rapporten viser hver varegruppe på en egen side og viser de enkelte varer som inngår i den aktuelle varegruppen.

Lagerverdi pr varegruppe pr dato

5 vgr pr dato.png

Her kan du velge fra-til vare og fra-til varegruppe.

Du kan velge dato du ønsker å ta ut lagerverdien på. I utgangspunktet er det leveringsdatoen på faktura som blir brukt, men det er mulig å endre dette slik at det er datoen du lager fakturaen som blir lagertransaksjonsdato. Dette gjøres under Faste registre – Klient/System – Systeminnstillinger – Fakturainnstillinger – Tilbud/O/L/F – Ikke bruk leveringsdato som lagertransaksjonsdato. Dersom du bruker funksjonen levering må leveringsdato legges inn på varelinjene, ellers er det transaksjonsdatoen som blir brukt på rapporten.
Ang. innpris og varekostnad, se forklaring etter øverste bilde.
Denne rapporten viser på hvilket lager og hvilken lokasjon varene befinner seg, sortert etter varegruppe.