Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lagertelling - manuell registrering

Lagertelling kan legges inn i programmet ved å taste dataene manuelt.

Menyvalg: Faste registre - Administrere lager - Lagertelling


Selve tellingen må utføres etter at alle vanlige lagertransaksjoner er utført på telledagen (evt. før det foretas noen lagerbevegelser på telledagen.)


Det er meget viktig at du er bevisst på telledato og tidspunkt slik at transaksjonene kommer i rett rekkefølge. Når du registrerer telling med dagens dato blir tellingen lagt inn på det klokkeslettet du trykker Lagre.

Registreringen kan utføres i ettertid (på en senere dato), men telledatoen som du oppgir i registreringsbildet er da av største betydning. Telledatoen som oppgis får klokkeslett 00:00 og det vil si at den kommer før alle andre bevegelser på telledatoen. Eks.: En del av lageret telles fredag den 24.nov etter at dagens trafikk er avsluttet. Telledato som oppgis ved registrering må da settes til Lørdag 25.nov. (Hvis den settes fredag 24.nov så vil tellingen legge seg før lagertrafikken på fredag og resultatet vil bli feil) Dersom du setter telling tilbake i tid (ulik dagens dato) kommer det opp en boks som gir deg valget om å sette tellingen til først eller sist på dagen. Velg sist på dagen dersom du har fakturert eller levert på denne datoen slik at tellingen blir riktig.


1 telledato.png


Det skal telles et antall pr. varenummer pr. lokasjon pr. telledato. Hvis det registreres flere antall på samme vare og samme lokasjon, så kommer følgende advarsel opp:

 

2 dobbel telling.png

Det er en indikasjon på at varen ligger dobbelt, dvs. flere steder på lageret, og dette bør kontrolleres.

En lagertelling kan aldri være negativ.

Registrering av telleresultatet:


NB! Velg Faste registre – Administrere lager. Du kommer da inn i bildet for lageradministrasjon. Du trykker på knappen Lagertelling i menylinjen og får opp bildet for å registrere tellingen.


Ved å trykke på knappen Lagerutvalg kan du velge hvilket lager eller deler av lageret du vil telle.
3 lagerutvalg.png


Du kan velge at kolonnen «telling» er utfylt med antall på lager slik at du slipper å taste annet enn de nr. som har avvik og du kan også velge å utelate utgåtte varer. Under Vise kan du velge å vise Alle varer, kun lagerførte varer eller de varene der beholdningen er lik 0, større enn 0 eller mindre enn 0. Når du trykker på knappen Hent utvalg så kommer det opp i bildet alle varer som har hatt bevegelse på dette lageret.


4 reserverte.png
Du kan vise hvor mange som er reservert ved å krysse av for Vis Reserverte. 


Ved å klikke i kolonneoverskriftene kan du få sortert rekkefølgen i visningen (f.eks. etter varenr eller lokasjon) i tellebildet.


Det eksakte antallet som du har på lager skal fylles inn i kolonnen for Telling. Differansen vil vises i siste kolonne.


Det kan da dukke opp varer i lageret som ikke vises i skjermbildet dvs. varer som er funnet under tellingen. F.eks. varer uten varenummer eller uten lager/lokasjon. Dette kan evt. skyldes feilregistreringer. Disse registrerer du inn på vanlig måte ved å taste varenummer og antall og ønsket lokasjon og lager. Husk at det er lurt å ta seg god tid ved punchingen slik at alt blir så nøyaktig som mulig.

 

Husk å lagre når du er ferdig.

 

Rapporter i etterkant
Når tellingen er over er det noen rapporter du vil ta ut. Eks:
-Avvik ved siste lagertelling:
Denne rapporten viser deg avviket du har fått, både pluss og minus.

-Lagerverdi for siste lagertelling:

5 rapportutvalg.png

Merk: Dersom du har varer UTEN innpris og velger hent innpris fra varekortet vil lagerverdien bli feil dersom du ikke har innpris på dine varer eller denne er feil. Men har du den korrekte innprisen så pass på at du velger varekortet under «Hent innpris fra».
Det er også et valg her om å ta med varekostnader. Dersom du haker av for denne vil systemet bruke den innprisen du har valgt pluss det som står i feltet Kostnader på varekortet.

Det er også mulig å legge inn en varetelling ved hjelp av excel eller håndscanner.