Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Oppryddingsrutine for lager

Før varetelling bør du gå gjennom lageradministrasjonen og sjekke om det er varer som ligger utenfor lager.
Menyvalg: Faste registre – Administrere lager

Dersom du selger en vare uten at denne er lagt inn på lager med et antall, eller er tildelt en «Standard Lokasjon», vil ikke systemet vite hvor du har solgt denne fra. (På varekortet kan man legge inn standard lokasjon, husk at dersom du har flere lager må du legge inn en lokasjon pr lager.)
Systemet vil for å ta vare på reservasjonen lage en transaksjon på Uspesifisert lager og lokasjon.

Det er da veldig viktig at du får flyttet disse transaksjonene over til riktig lager og mot riktig lokasjon.


Slik gjør du dette: Velg Faste registre – Administrere lager
Du kommer da inn i bildet for lageradministrasjon.
Trykk på knappen Opprydding:


1 bunt.png

 

Her kan du velge hvilke bunter som skal behandles. Det er typisk Bunter uten lager som bør ryddes i. I tillegg Bunter uten lokasjon og Bunter utenfor standard lokasjon dersom alle varer skal ligge på lokasjon og det eventuelt skal være standard lokasjon.


Det første du må gjøre er å angi hvilke bunter som skal behandles: Bunter uten lager eller bunter uten lokasjon. Du kan dermed velge nytt lager/lokasjon på linjenivå eller be systemet om å foreslå lager og lokasjon (ut fra hva som ligger som standard lager/lokasjon på varen).

2 velg lager.png

Dersom du ønsker å flytte alt i utvalget eller varegruppe så kan du trykke på knappen: Velg lager/lokasjon.

Det holder at du angir kun lager i dette bildet slik at varene blir flyttet over til korrekt lager og blir med på telling & lagerverdi. Velg enten Alle varer i utvalget eller velg hvilken varegruppe flyttingen skal gjelde for.

Merk: Dersom du har varene registrert på lokasjon bør du velge lokasjon her da du ellers ikke umiddelbart kan se hvor varen befinner seg på lageret. Dersom ikke alle varene skal til samme lager/lokasjon kan du legge det inn manuelt under kolonnene Flytt til lager og Flytt til lokasjon.

Gjør det til en regel å alltid legge en vare inn på en lokasjon via varemottak. Opprett f.eks. en lokasjon du kaller for «Transitt» dersom varen kun skal inn på lager men umiddelbart ut igjen og aldri mer skal på lager. Da har du alt sporbart og ting blir mye lettere ved neste telling.

Forklaring til Buntnavnene

Bunter uten lager
Dersom det er solgt varer som ikke er lagt inn på et lager blir transaksjonen registrert mot et uspesifisert lager. Dette bør alltid ryddes opp i før lagertelling.

Bunter uten lokasjon
Viser lagertransaksjoner der lagertransaksjonen er registrert mot lager, men ikke mot lokasjon.

Bunter utenfor standard lokasjon
Viser lagertransaksjoner som ikke er registrert mot det som er registrert som standard lokasjon for varen på det lageret der lagertransaksjonen finnes.

Lagertranser med manglende bunter
Her vil du finne lagertransaksjoner som verken er knyttet mot lager eller lokasjon. Denne er sjelden.