Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lagertelling - import fra excel

Noen Uni brukere ønsker å eksportere ut varene sine til et excel-ark, med forhåndsutfylt antall fra programmet, registrere telling i arket og deretter importere resultatet tilbake i Uni. Her er beskrevet hvordan du kan gjøre dette.

NB! Ta backup før du setter i gang.


Du starter med å velge lagertelling i Fakturamodulen og å eksportere tellingen til excel. Menyvalg: Faste registre – Administrere lager – Lagertelling – Hent utvalg – Eksporter liste, se bilde under.


1 utvalg_1.png

Når du har valgt Eksporter til excel vil du få opp et ark, slik som på bildet under. Her legger du inn telleresultatet i kolonnen merket «Telling».


2 excel.png


Når du har fullført tellingen lagrer du arket og importerer det tilbake. Velg Les inn fra fil.


3 les inn.png


Velg filen som du har lagret på maskinen din.


4 utvalg_1.png


Nå må du koble feltene mot hverandre, først velger du hvilken rad du vil starte innlesingen på, vanligvis nr 5. Deretter setter du opp i hvilken kolonne varenummeret finnes i (her nr 1, som tilsvarer kolonne A osv). Se bildet, 5-1-4-6-3 vil ofte passe, det er identisk med eksporten, kontroller i kolonnen Forhåndsvisning at det er riktig. Har du ikke lokasjon sett inn en kolonne som ikke har verdi i Excel arket f.eks. 10.

Klikk OK og sjekk resultatet. Husk at all import er forbundet med en viss risiko, vær nøyaktig og kontroller etterpå. Husk å lagre.
Det er også mulig å bruke håndscanneren til å telle varelageret dersom du har en slik. Alternativt kan du taste inn tellingen manuelt direkte i lageradministrasjonen.