Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lagertelling - nulltelling

Etter at du har talt lageret, så vil det av og til være varer som ligger med en “skjult” verdi i systemet. Dette fordi varen ligger i systemet, men ikke fysisk på lageret. Gjerne fordi lagertransaksjonene er registrert mot feil sted i systemet, og du har kun registrert telling på det korrekte stedet.

Når du da er ferdig med å telle, så er det lurt å kjøre en null-telling. Denne funksjonen teller alle varer som ikke er talt i det tidsintervallet du oppgir,  til null i antall.

Menyvalg: Faste registre – Administrere lager – Lagertelling – Verktøy – Nulltelling

En vare kan ha mange lagerbunter, eller lagerplasseringer. En lagerbunt er en kombinasjon av varenummer, lager og lokasjon. Dersom du teller varen på en lagerbunt/lagerplassering, men ikke på de(n) andre, så vil nulltellingen telle varen til null på de(n) lagerbunten/lagerplasseringen der varen ikke er talt. Nulltelling gjelder altså alle lagerbunter/lagerplasseringer som det ikke er registrert telling på i telletidsrommet.

nulltelling2.jpg

 

Fra telledato
   o Datoen der telling begynte.
Telledato
   o Datoen for denne Nulltellingen. Hvis du har telledato ulik dagens dato så vil Tidspunkt på dagen være nødvendig å fylle ut når du kommer tilbake til selve lagertellingsbildet.
Lager
   o Hvilke lager som skal være med i utvalget.
Lokasjoner
   o Hvilke lokasjoner som skal være med i utvalget.


Utvalget som systemet gjør er som følger: Alle varer som ikke er talt mellom Fra telledato(14.12.2021) og Telledato(16.12.2021) på de utvalgte Lager/lokasjoner vil bli talt til null.

Når du trykker ok så vil du kunne se hvilke varer systemet ønsker å telle til null.
Husk å lagre.