Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lisensadministrasjon

I Unimicro V3 kan du ha en eller flere lisensnøkler som gir deg tilgang til funksjonalitet i systemet. Hver lisensnøkkel gir tilgang til en eller flere moduler.

I hver lisensnøkkel er det også angitt hvor mange arbeidsstasjoner som kan benytte denne lisensnøkkelen. Lisensnøklene får du vanligvis tilsendt på epost fra Uni Micro AS når lisensavtalen er signert og returnert.

Her ser du hvordan du registrerer inn lisenser.

Det finnes mulighet for å frigjøre lisenser, dersom de har blitt tildelt til feil bruker. Du kan også tildele lisenser til faste brukere.

På en sqlserver-instans kan det kun være lisenser for ett kundenummer, og det kan kun være lisenser av en type. Dersom du har fått nye lisenser på grunn av oppgradering til en annen versjon eller endring i kundeforholdet, husk da å slette alle de lisensene som ligger inne først. Så kan du registrere inn de nye lisensene.

 

Lisensadministrasjon

Tildele lisens til bruker eller arbeidsstasjon Mer
Frigjøre lisens Mer
Legge inn lisens Mer