Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Innstillinger i lønn

Det er mange innstillinger i lønnsmodulen

De mest sentrale er systeminnstillingene, som du finner i Klient/System. Her ligger de sentrale innstillingene for lønnsmodulen.

Minst like viktige er innstillingene på ansatte og på lønnsarter. Alt påvirker hvordan systemet beregner verdier, og innberetter dem.

I tillegg er innstillingene for kommunikasjon med altinn viktig. Det er de samme innstillingene som regnskapsmodulen benytter.

Innstillinger

Systeminnstillinger lønn Mer