Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Innbetalinger

Du bør helst benytte innbetalingsbildet for å registrere innbetalinger på faktura. Der kan du også lese inn ocr-filer og factoring-filer.

Kun i enkelte tilfeller, som ved føring av innbetalinger på valuta-faktura, anbefaler vi føring av innbetaling via bilagsregistrering i regnskap.

Dersom du fører en innbetaling feil, før med motsatt fortegn i innbetalingsbildet.

Dersom du skal tapsføre en faktura, bruk innbetalingsbildet, hent opp fakturanr, legg inn kr 0 i feltet for Betales og legg inn kontoen som du skal føre tapet på under Rest.

Faktura innbetaling

Føring av innbetalinger Mer
Innlesing av Factoringfiler Mer
Korrigere feilinnbetalinger Mer
Innlesing av OCR-fil Mer