Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Rapporter i lønn

I rapportoversikten finner du mange rapporter.

Du må gå gjennom de ulike rapportene for å finne dem du har behov for. Sum per lønnsart, Lønnsart pr ansatt og Transaksjons-revisjonsliste er eksempler på noen rapporter som er greie å ta ut.

Inne på Lønnskjøring finnes det også en del rapporter tilknyttet den enkelte lønnskjøring. Her finner du lønnsslipper og konteringssammendrag.

Feriepengelistene er greie å ha når du skal avstemme ferieavsetningen.

For summering av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift per betalingstermin finnes det en egen rapport i rapportgruppe Avstemming lønn. Her finnes også noen avstemmingsrapporter, men det vil komme flere/endrede frem mot nyttår på grunn av a-ordningen.

Ellers er oversiktsbildet greit å ha når du skal hente ut tall. Dette søkeverktøyet bør utforskes.

Rapporter og forespørsler

Oversikt-bildet i lønn Mer