Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Systembeskrivelse Unimicro V3 Butikkdata

Butikksystemet består av:

 • Programvare fra Uni Micro AS
 • SQL-server (fra Microsoft, versjon avhengig av hva kunde har installert).
 • Kassaskuff (valgfri - må være kompatibel med funksjonene i versjon 3.66 (eller høyere versjonsnummer) av Unimicro V3 Butikkdata.)
 • Kvitteringsskriver (valgfri - må være kompatibel med funksjonene i versjon 3.66 (eller høyere versjonsnummer) av Unimicro V3 Butikkdata.)
 • Betalingsterminal (valgfri - må være kompatibel med funksjonene i versjon 3.66 (eller høyere versjonsnummer) av Unimicro V3 Butikkdata.)

 

Oppbyggingen av systemet:

Innstillinger som påvirker mva og omsetning:

 

Registrering som påvirker mva og omsetning:

 

Innstillinger som påvirker registrering og bokføring av kontanter og banktransaksjoner:

 • Systeminnstillinger for kontant innbetaling av faktura, differanse i kasse og innskudd/uttak av kasse.
 • Betalingstype-registeret, der du setter hvilke betalingstyper som finnes og tilhørende hovedbokskonto.
 • Kasseregisteret, der du kan sette egne hovedbokskonti for kontantkasse per kassepunkt. Du kan også legge inn prefiks til bilagstekst, for bedre kontrollspor.

 

Registrering som påvirker kasse/bank

 

Kontrollspor:

Salg registreres i kassemodul, knyttet mot kassepunkt. De er merket med fakturanummer. Ved kjøring av dagsoppgjør blir salgene merket med dagsoppgjørsnummer, og det blir generert et bilag på bakgrunn av transaksjonene. Dette bilaget kan så bokføres i regnskapet. Du kan gå inn på Faste register - Oversikt dagsoppgjør og finne detaljene i det enkelte dagsoppgjøret, samt bilagsnummeret. Det finnes flere rapporter som lister ut detaljene i dagsoppgjørene. De er samlet i rapportgruppe Dagsoppgjør i rapportoversikten. For å forenkle kontrollsporet kan det med fordel legges inn prefiks til bilagstekst i kasseregisteret, slik at bilagene fra det enkelte kassepunkt får egen tekst.

 

Rapporter:

Du får kun skrevet ut en kvittering, samt eventuelt en kopi. Kopien av kvittering er merket med tekst "Kopi"

X- og Z- rapport tas ut i registreringsbildet for salg. Velg arkfane Rapporter og velg X-rapport eller Z-rapport.

Rapporter til dagsoppgjøret kan du ta ut når du kjører dagsoppgjøret. Du finner også en rapportgruppe for Dagsoppgjør i rapportoversikten. Du kan også se detaljer til dagsoppgjøret på Faste register - Oversikt dagsoppgjør.

Elektronisk journal: Se eget avsnitt nedenfor.

 

Elektronisk journal:

Innstillinger som påvirker logg/elektronisk journal:

 

Dataflyt elektronisk journal:

Alle loggføringer lagres fortløpende. Det som logges:

 • Oppstart av butikkdata
 • Bruker logger på
 • Selger velges
 • I kassebildet - alle endringer på varelinjer, blant annet:
  • Varenummer
  • Endre pris
  • Endre rabatt
  • Reduksjon av antall
 • Valg av betalingsmåte o.l. blir lagret i tilknytning til selve salget.

 

Tiltak som sikrer elektronisk journal mot urettmessige endringer

Alle salg blir signert elektronisk ved lagring. Denne signaturen blir generert på bakgrunn av signaturen fra forrige salg, sammen med nøkkelverdier for gjeldende salg. Dette sikrer mot endringer i etterkant fordi senere endringer av vil gjøre signaturen ugyldig. Det er blokk-kjede-prinsippet som er benyttet og dette fører til at dersom data blir fjernet så vil en eller flere signaturer på gjenværende data bli ugyldige.

 

Eksport av elektronisk journal

Stå i registreringsbildet for salg. Velg arkfane Rapporter. Her finner du valg for Elektronisk journal. Du kan eksportere elektronisk journal til PDF, xml eller zip (SAF-T-format).