Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lager

Lagerfunksjonen i Unimicro V3 registrerer pluss/minus-transaksjoner mot valgte lagerlokasjon. Den vil alltid pågå i bakgrunnen, men dersom du skal benytte funksjonen bør du tenke gjennom oppsettet først.

Opprett først et lager (eller flere), og eventuelle lokasjoner. Tenk igjennom om du har behov for å benytte lokasjoner eller om det er nok å kun ha et lager med transaksjoner inn/ut og en tilhørende lagerverdi.

For å unngå problemer med lagertransaksjoner mot uspesifisert lager/lager nr 0, bør du sette opp standardlager for brukere. Husk også dette for nye brukere underveis.

Gå igjennom vareregisteret ditt og kontroller at varer som ikke er lagervarer ikke er satt opp for lagerføring (f.eks. frakt, gebyr el.l).

Varer inn på lager:

 


Varer ut av lager:

Du finner oversikt over alt som genererer lagertransaksjoner her. Detaljert oversikt over lagertransaksjoner for den enkelte vare får du ved å se på Historikk - Lagertransaksjoner på varekortet.

Lagertelling:

Lageret må telles for å avstemmes mot det som finnes registrert på lager i systemet.

1) Du bør først rydde opp i systemet. Flytt lagertranser som tydeligvis er registrert feil. Ta også en grundig sjekk på at alle varemottak og leveringer er utført.

2) Ta så ut lagerverdirapporter fra før tellingen, så du har noe å sammenligne mot. Husk å velge korrekt innpris.

3) Så er du klar til å registrere telling. Ta ut tellelister. Det kan enten være rapportene for tellelister, eller f.eks. excel-eksport fra bildet for registrering av telling. Rapportene vil kun ta med varer som det har vært lagertransaksjoner på.

4) Tell lageret.

5) Når du så skal registrere inn tellingen i systemet bør du ta en sikkerhetskopi først.

6) Tellingen kan registreres på ulike måter:

Felles for alle disse er at datoen du velger i registreringsbildet er veldig viktig!!

7) Når du er ferdig med å registrere tellingen finnes det en funksjon for å telle alle varer som det ikke har blitt registrert telling på til 0, slik at du får oppdatert varer som ikke finnes i det hele også.

8) Ta ut lagerverdilister
I rapportgruppe Lager finnes det flere rapporter som viser lagerverdi. Husk å velge korrekt innpris i utvalget. Eventuelt avvik i lagerverdi må så bokføres manuelt. Dette gjelder også dersom du bokfører vareforbruk underveis. Lagertellingen genererer ikke noe bilag.

Lager

Lagertelling med pakninger Mer
Leveringsdato på ordrelinjer Mer
Nytt i 3.53 vedr serienummer Mer
Lagerverdi Mer
Serienummer Mer
Lagertelling - nulltelling Mer
Tellelister Mer
Lagertelling - håndterminal Mer
Lagertelling - import fra excel Mer
Lagertelling - manuell registrering Mer
Lagertelling - forberedelser/rydding på lager Mer
Oppryddingsrutine for lager Mer
Lagertransaksjoner Mer
Levering i ordre Mer
Levering av varer Mer
Varer inn på lager via varekortet (kun i spesielle tilfeller) Mer
Varer inn på lager, første gangs oppsett Mer
Standardlager for brukere Mer
Opprette lager/lokasjon Mer
Lagertype på vare Mer