Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Innstillinger på kundekort for å sende E2B

Før du kan sende E2B faktura til en kunde er det litt informasjon som må være på plass på kundekortet.

Gå inn på kundekortet - EHF/E2B faktura:

E2B.png

Hak av for "Send elektronisk faktura til denne kunden" og velg E2B i feltet "Elektronisk format".
Epost: Når du velger E2B hakes det av for Epost som standard. Dette er den forsendelsesmetoden som er mest vanlig.
Epostadresse: Legg inn adressen som fakturaen skal sendes til.
Rapport: I feltet rapport kan du overstyre valget av fakturablankett dersom du ønsker en egen fakturablankett for denne kunden, men du kan ikke velge egendefinerte blanketter her.
Ftp: Du kan også sende E2B til en ftp-server som kunden din bestemmer. Kunden må da opplyse deg om adresse, mappe, brukernavn og passord.
På disk: Med dette valget kan du sende E2B direkte til en mappe via oppgitt filsti.


Under info for sending har du tre valg for hvordan du ønsker å sende fakturaen. Dersom du ikke setter noen hake her vil forsendelsen inneholde alle tre filtypene (.mse, .xml, .pdf). Du kan huke av for flere valg.
Send pakket fil med filtype: Du kan velge mellom .mse eller.zip. Denne kan du bruke dersom du vet at mottaker bruker Uni Økonomi. Kunden vil da motta en fil for hurtiginnlesing.
Send XML fil: Det blir da bare sendt en XML fil. Denne kan ikke mottakeren automatisk lese inn i systemet sitt.
Send PDF- fil: Faktura sendes som bare en PDF fil. En PDF fil kan ikke leses direkte inn i mottakerens økonomisystem.
Vårt lev. nr: Vårt leverandørnummer som kunden bruker som identifikasjon.
GLN nummer: Kundens GLN nummer som unikt identifiserer kunden.