Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Sending av Fakturaprint

Du lager faktura på samme måte som før selv om den skal sendes som Fakturaprint til kunden.

Lag faktura på vanlig måte, trykk «lagre og skriv ut» dersom den skal sendes med en gang. Det er påkrevd at postnr og poststed er fylt ut.

Bilde 4_1.png

Skriv inn bilagsnr eller velg Fullfør dersom du ønsker systemet skal velge neste ledige nummer. Vindu for valg av fakturablankett åpner seg. Velg fakturablankett og trykk deretter på Skriv ut.

Bilde 5_1.png

Denne dialogboksen kommer opp:

Bilde 6.png

Svar ja og fakturaen blir sendt til vårt aksesspunkt som distribuerer den videre til NETS. NETS tar deretter hånd om den og sender faktura til kunden. Du kan nå lukke utskriftsbildet.
Etter at fakturaene er sendt kan man følge status på dem i oversiktsbildet.
Bilde 7.png

Bilde 8.png

Fakturaene vil ha ulik status etter hvor i prosessen de befinner seg. De ulike statusene vil i de fleste tilfeller være:
Registrert: Faktura får denne statusen dersom man ikke velger å sende faktura med en gang og velger bare lagre i registreringsbildet.
På vei til: Denne statusen kan man i sjeldne tilfeller få dersom det for eksempel oppstår en forsinkelse på vårt aksesspunkt
Sendt: Dette betyr at faktura er mottatt på vårt aksesspunkt og er klar for sending til NETS. Dette er statusen man får ved bruk av lagre og skriv ut.
Duplikat: Dette betyr at denne fakturaen allerede finnes i oversikten over fakturaer som ikke er sendt til NETS enda. Dette kan skje dersom en korrigerer en feil på faktura og deretter sender den på nytt. Det vil da være siste faktura som blir sendt til NETS, altså den korrigerte.
Levert: Faktura er nå sendt fra oss til NETS og vi venter på kvittering fra dem.
Ferdigbehandlet: Nets har akseptert faktura og sender den til kunden. Dersom faktura er ok vil dette være den endelige bekreftelsen på at faktura er på vei til kunden. Feiler faktura vil kontaktpersonen motta en e-post i tillegg.
Feil: Dersom det er noe som er feil vil personen som er registrert som kontaktperson (Kontakt epost i innstillingene) motta e-post som sier hvilken faktura som har feilet og hva som er feil.

Dersom du ikke har feltet EStatus setter du dette inn ved hjelp av feltvelgeren oppe til venstre.

Vi sender over data til NETS tre ganger i døgnet og de ulike tidspunktene er:
1. Klokken 08:00 hver dag
2. Klokken 12:00 hver dag
3. Klokken 16:00 hver dag

Tidspunktene kan være greit å merke seg i forhold til duplikat faktura. Gjør man klar en faktura rett før klokken 12:00 og deretter sender samme faktura på nytt etter klokken 12:00 vil kunden motta to fakturaer. Sender man to fakturaer med samme fakturanummer innenfor samme tidsintervall vil kun den siste blir gjeldende og den første blir avvist som duplikat. Fakturaer lagt inn før klokken 16:00 blir sendt til NETS samme dag, mens fakturaer lagt inn senere vil bli sendt klokken 08:00 neste dag.
Bruk av denne tjenesten vil bli fakturert etterskuddsvis per måned for foregående måned.