Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Sende faktura på EHF

Vi vil her vise forskjellen på en vanlig faktura og en EHF faktura.

Når du skal lage en faktura på EHF format, lager du den som en vanlig faktura, og dersom kunden er satt opp til å motta på EHF, se her for innstillinger på kunde, så får du dette spørsmålet når du lagrer fakturaen:


1 Vil du sende.png

Trykker du Ja, blir fakturaen sendt elektronisk til mottaker med en gang. Trykker du Nei, vil du måtte sende den manuelt senere.

En del kunder forlanger at ordrereferanse skal være med på faktura. Dette legger du da inn her:


1.1 Oref.png

Når du har sendt faktura på EHF, bør du kontrollere at sendingen gikk bra.

I oversiktsbildet (den grønne haken) vil du se hvilke faktura som er sendte, ikke sendte, mottatt og evnt feillogg. De sendte og ikke sendte kan ha disse statusene:

Registrert Lokalt - fakturaen er kun registrert
Under behandling Lokalt – fakturaen er på vei å bli sendt
Registrert – Aksesspunkt – fakturaen er registrert hos aksesspunktet
Videresendt – Aksesspunkt – fakturaen er videresendt fra aksesspunktet
Ferdigbehandlet – Aksesspunkt – fakturaen er mottatt hos mottakerens aksesspunkt og det er klart for mottaker å hente fakturaen.


Denne statusen kan oppdateres manuelt med knappen Oppdater AP status.

OBS: Det kan ta lang tid mellom en faktura er sendt, til f.eks. mottakers aksesspunkt avviser den. Det er derfor lurt å ha rutine på å gå inn og sjekke status ved hjelp av Oppdater AP status innimellom. Søk f.eks. opp alle faktura sendt siste 30 dager (bruk Fakturadato Større eller lik <dato 30 dager siden>) under Faktura sendt, og velg så Oppdater AP status.


2 Oversikt_1.png

 

Ønsker du å legge med vedlegg på fakturaen kan det gjøres mens du lager faktura eller legges til i ettertid, se her.

Dersom det er en faktura som ikke er sendt kan du sjekke feilloggen for å se hva som er feil. Faktura som ikke er sendt kan forsøkes å sendes på nytt ved å velge Faktura ikke sendt og trykke Send alle i utvalget. Evnt kan du søke opp fakturaen under register Faktura og velge Skriv ut fra blankettvelger - Skriv ut.

Feilmelding:


3 Country code.png

Dersom du får opp denne feilmeldingen har du feil i landkode, det kan være i Klient/System på adressen til klienten din og da må du gå inn der for å rette opp og sende på nytt.
Ligger det feil landkode på fakturaen kan du hente den opp i Register Faktura i oversiktsbildet, høyreklikke på fakturaen og velge Endre forfall/status og endre den der.
Dersom det ligger feil på kundekortet bør du endre dette slik at du slipper å få feil flere ganger.

Ønsker du å skrive ut en EHF faktura må du enten gå til Forhåndsvisning og skrive ut derifra eller velge Lokal kopi. Trykker du på vanlig skriv ut-knapp vil systemet foreslå å sende fakturaen på nytt.