Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Deaktivere klient for EHF

Du er selv ansvarlig for å deaktivere klienten for å unngå kostnader om du ikke bruker tjenesten.

Deaktivering av EHF kan gjøres både fra Regnskap- eller fra Fakturamodulen og gjøres på følgende måte:
En må ikke ha hake i boksen for «Aktiver EHF/E2B for denne klienten»
Og en må velge «ingenting» - bindestreken – i «Benytt Aksesspunkt for EHF til:»
Hvis det fremdeles står Sending, Mottak eller Begge deler – så er ikke EHF deaktivert – se bildet under.

Bilde deaktivering EHF.png

Dersom du får problemer, kontakt vårt kundesenter.