Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Budsjettregistrering

Funksjonen er  i hovedsak en registreringsrutine for budsjettposter med forespørsel og rapportering på budsjettposter. I tillegg er det funksjonalitet for at systemet automatisk genererer budsjettforslag basert på regnskapstall eller andre budsjetter.

Menyvalg: Registrere - Budsjett-registrering

Budsjettfunksjonen er integrert i programpakkene Standard, Professional og Enterprise.

Funksjonen er i hovedsak en registreringsrutine for budsjettposter med forespørsel og rapportering på budsjettposter. I tillegg er det funksjonalitet for at systemet automatisk genererer budsjettforslag basert på regnskapstall og andre budsjetter. Automatisk generering av budsjettposter kan også gjøres med prosentvis endring på kontogrupper eller hele budsjettet.

I arbeidet med budsjettforslag frem til et vedtatt budsjett, er følgende arbeidsrekkefølge i systemet vanlig:

  1. Lage en budsjettversjon.
  2. Registrere budsjettposter.  
  3. Utskrift av budsjett for avstemming mot bokførte verdier, eller til distribusjon. ( Rapporter - Rapportoversikt - Budsjett )
  4. Korrigeringer budsjettforslag og omdefinering av status etter vedtak.

 

Du har en del verktøy på veien. I første omgang kan det det være lurt å gjøre seg kjent med menylinjen i budsjettregistreringsbildet. Her finner du de fleste funksjonene. Det er også lurt å tilpasse registreringsbildet til ditt behov.

Du kan til envher tid ha flere budsjettversjoner. Det er det som er merket som aktivt og opprinnelig som viser på rapporter og i forespørsel-bildet. Husk å velge korrekt budsjettversjon i øverste del av bildet når du skal registrere budsjettposter.

Deretter må du registrere inn budsjettpostene. Du kan enten taste inn budsjettet, eller du kan velge å generere budsjettposter basert på et annet budsjett eller basert på regnskapstall. Skulle du ha lagt inn noe feil finnes det ulike metoder for å korrigere det i ettertid.

Et viktig punkt når det gjelder budsjett er periodisering av budsjettpostene. Dersom du har mange poster som skal ha samme periodefordeling kan det være nyttig å sette opp periodiseringsnøkler for å lette registreringen.

Her finner du en oversikt over ulike rapporter som tar med budsjetttallene.

 

Budsjett

Budsjett - Periodiseringsnøkler Mer
Budsjett - Periodisering Mer
Budsjett - korrigere feil Mer
Registrere budsjettposter Mer
Budsjett - menylinjen Mer
Generere budsjett Mer
Budsjett - registreringsbildet Mer
Budsjett - Rapporter Mer
Budsjettversjoner Mer