Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Rabattsystemet i Unimicro V3

Rabattfunksjonen i Unimicro V3 er lagt opp slik at du kan knytte mange forskjellige rabatter mot kundene og varene dine. Bruker du rabattmatrisen vil systemet i hvert tilfelle finne den rabatten som gir kunden det beste tilbudet.

Du kan spesifisere rabatter som gjelder hele tiden, eller du kan velge å sette et visst tidsrom de skal gjelde for. 

Du kan spesifisere rabatt på flere forskjellige steder, men oversikten over dem finner du i rabattmatrisen. Rabatter bør helst vedlikeholdes i rabattmatrisen. Ellers ser du rabatter under Spesialpris i ulike bilder.

Hvordan du kan oppgi rabatter

Det enkleste er å oppgi rabatt direkte ved registrering av tilbud, ordre eller faktura. Oppgi rabatt i prosent eller oppgi rabatt i kroner i feltet Rabatt. Da må du selv huske på hvilken rabatt som skal gis.


Ellers kan du spesifisere rabatter enten for varegrupper, varer, kunder eller kundekategorier. Dette kan du sette opp ut fra ulike grunnlag:
• Du kan gi en prosentrabatt på Standard utpris på varen (Pris 1)
• Du kan sette opp Pris 2 og Pris 3 på varene, og gi kundene disse prisene. Det eneste unntaket til regelen om at systemet alltid vil plukke beste pris for kunden er dersom du har satt opp en rabatt på kunde eller kundekategori mot Pris2 eller Pris3-feltet eller har brukt Spesialpris.
• Du kan gi en prosentrabatt med Pris 2 eller Pris 3 som grunnlag.
• Du kan opprette spesialpriskoder som f.eks. gir kunden et prosent i påslag på innpris, og så sette opp rabattsystemet til å hente denne spesialpriskoden. Se Faste registre - Vareregister - Spesialpriskoder for mer informasjon om oppretting av spesialpriskoder.


Felles for alle disse metodene er at den rabatterte prisen må være mer gunstig for kunden enn Standard utpris på varen. Systemet vil alltid finne beste pris for kunden. Dersom det finnes flere rabatter for kunden, vil systemet finne beste pris. Dette betyr også at du aldri kan benytte rabattsystemet til å belaste enkelte kunder en høyere pris.Hva som bør være på plass før du begynner å legge inn rabatter:

Varegrupper: Varegrupper er inndeling av de ulike varene i kategorier. Det er ofte slik at du ønsker å knytte en rabatt mot en gruppe varer. Du oppretter varegrupper på Faste register - Varegruppe. Du legger en vare inn i en varegruppe på Faste registre - Varer - Lager. En vare kan kun tilhøre en varegruppe.

Kundekategorier: Kundekategorier er inndeling av de ulike kundene i kundegrupper. Ofte er det en hel gruppe kunder som skal motta samme rabatt. Du oppretter kundekategorier på Faste registre - Kategori (kunde). Du legger kunder til i kategorier ved å trykke blyant-knappen til høyre i Kategori-feltet på kundekortet (ligger til høyre for navnefeltet) og så krysse av for korrekt(e) kategori(er). En kunde kan tilhøre flere kundekategorier.

 

Her ser du veiviseren for opprettelse av rabatt, og hvordan du legger til flere kunder, kundekategorier, varer eller varegrupper til en rabatt.

Rabatt/Rabattmatriser

Spesialpriskoder Mer
Spesialpris Mer
Rabattmatriser Mer
Gi rabatt direkte ved salg Mer
Rabatt i kroner Mer
Hvordan opprette en rabatt Mer