Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kunder

Her kan du legge inn nye kunder eller redigere/endre opplysninger på eksisterende kunder. Faktisk er dette den eneste databasen du trenger for å ha full oversikt over din kundemasse!

Menyvalg: Faste registre – Kunde

Når du åpner kundekortet ser det i utgangspunktet slik ut (regnskapsmodulen vil vise noen færre arkfaner):

1_kundekort.png

I dette bildet kan du

•     Søke etter bestemte kunder
•     Skrive brev til en kunde, og ha full historikk på korrespondanse som har vært uvekslet mellom deg og kunden.
•     Lagre alle opplysninger om adresser, telefon m.m.
•     Sette egen informasjon om kunden (fritekst).
•     Sette antall kredittdager spesifikt for denne kunden.
•     Gå tilbake i historikken og se hvilke tilbud/faktura/salg/brev/aktiviteter som har vært gjort mot en kunde
•     Få full statistikk på varesalg til en kunde
•     ... og mye mer

Før du starter å opprette kunder på en klient, bør du tenke gjennom hvilke kundenummer du ønsker å benytte. Systemet oppretter standard en nummerserie for kunder som går fra 100000 til 199999. Dersom du ønsker noe annet må det settes opp på forhånd. Du finner informasjon om nummerserie for kunder her.

Når du skal opprette en kunde, må då minst ha kundenummer og kundenavn for å kunne bokføre mot kunden. Informasjon om kundenummer/navn og de mest brukte knappene eller funksjonene i kundekortet finner du i denne artikkelen. Dersom du skal fakturere kunden, bør du ha adresseopplysninger/kontaktinformasjon på plass i tillegg. Det finnes en veldig god funksjon for å få all informasjon på plass med det samme. Det er muligheten for å hente inn opplysninger fra Telefonkatalogen. Du kan benytte telefonkatalogen både for å opprette nye kunder, og for å oppdatere opplysninger på eksisterende kunder.

Andre menyvalg i kundekortet finner du under Rediger (f.eks. Standardverdier for nye kunder) og Vis. (F.eks Økonomiposter og Telefonkatalogen)

For bokføring kan det være aktuelt å merke en kunde med en eller flere dimensjoner.

For å fakturere kunden kan det også være greit å få på plass betingelser, som f.eks kredittdager, dersom denne kunden skal ha andre betingelser enn dem som gjelder for alle kunder. Andre betingelser som kan endres på er innstillinger for renteberegning, og du kan velge at faktura til denne kunden ikke skal purres.

Det kan for enkelte kunder i tillegg være andre opplysninger som har innvirkning på hvordan kunden skal faktureres. Det kan være om det skal faktureres i valuta, om det skal benyttes factoring eller om det skal faktureres til et hovedkontor i en kjede.

Dersom kunden skal ha elektroniske faktura, som EHF-faktura eller E2B-faktura, eller dersom du skal benytte funksjonen for Fakturaprint, så har innstillingene for det en egen arkfane på kundekortet.

I salgsprosessen kan det være lurt å ha en del informasjon om kunden. Du kan laste ned regnskapsdata og registrere litt annen informasjon under Salgsinfo. Dersom du ønsker å finne historikk på tidligere salg til samme kunde kan du se på Kundestatus, eller se på hvilke varer kunden tidligere har kjøpt under Varer solgt. Dersom det er registrert rabatter på kunden får du en oversikt under Spesialpris. (Se mer om rabatter på Rabattmatriser 

Du kan ellers samle all informasjon om kontakten med kunden på kundekortet, slik at det blir lett å finne tilbake til det. E-poster og dokumenter kan samles under Dokumenter, og du kan logge all aktivitet under Aktiviteter. Du har også mulighet til å registrere inn fritt valgt informasjon under Kommentarer.

 

Du kan også importere kunder, f.eks ved hjelp av Uni Standard import eller Import fra tekstfil

 

Regnskap kunder

Kunder - kredittsjekk Mer
Kundekortet - Andre opplysninger Mer
Sende SMS fra Unimicro V3 Mer
Kundekortet - Kundestatus Mer
Kundekortet - Vis Mer
Kundekortet - Betingelser Mer
Telefonkatalogen Mer
Kunder Mer
Opprette kunde og leverandør samtidig Mer
Kundekortet - Hjem Mer
Kundekortet - Adresse Mer
Kundekategorier Mer
Betalingsbetingelse Mer
Leveringsbetingelse Mer
Transportør Mer
Leveringsmåte Mer
Kundekortet - Spesialpris Mer
Kundekortet - Salgsinfo Mer
Kundekortet - EHF E2B Faktura Mer
Kundekortet - Dokumenter Mer
Kundekortet - Aktiviteter Mer
Kundekortet - Varer solgt Mer
Kundekortet - Økonomiposter Mer
Kundekortet - Dimensjoner Mer
Kundekortet - Kommentarer Mer
Kundekortet - Rediger Mer