Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Tariff

For å kjøre et abonnement må du ha tariffer, de er “varene” i abonnementsmodulen.
En tariffmakro er en formel for hvordan systemet skal beregne antall eller pris ved avregning av et abonnement.
Vi vil også gi eksempler på de mest brukte tariffmakroene.

Tariff abonnement

Tariff Mer
Tariffmakro Mer
Vanlige tariffmakroer Mer