Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Post-mot-postavmerking

Post-mot-postavmerking er en funksjon for å holde oversikten over hvilke poster på en reskontro som er åpne. Altså hvilke poster på en leverandør som er ubetalte, og hvilke poster på en kunde som du ikke har mottatt betaling på ennå. Du benytter post-mot-postavmerking for å kunne ta ut en korrekt Kontoutskrift åpne poster.

 

Det er flere metoder for å merke poster ved registrering av bilag. De enkleste er:

 

Her er noen punkter som det er viktig å huske på når det gjelder post-mot-postavmerking. Det som er mest viktig er å benytte fakturanummer på alle poster.

 

Etter føring av poster kan de lukkes på flere forskjellige måter:

  • Du kan bruke bildet for Åpne poster. (Dette bildet er veldig fleksibelt, og greit for å holde oversikten over alle reskontro på en gang.)
  • Du kan lukke postene inne på den enkelte konto. Her kan du også åpne opp igjen poster, dersom de er feilmerket.
  • Det finnes også en rutine for post-mot-postavmerking. Den må kjøres fra siste regnskapsår (selv om det er tidligere år du jobber med), saldo må være oppdatert, og du må ha tatt backup først.

 

Har du problemer med å få de åpne postene til å stemme med saldo, kan du se artikkelen Avstemme åpne poster.

I enkelte, spesielle tilfeller kan det være nødvendig å generere postpost-registeret på nytt. Du finner informasjon om det her.

 

 

 

Post-mot-postavmerking

Avstemming av åpne poster Mer
Post-mot-postavmerking Mer
Gjenoppbygge postpost-registeret Mer
Åpne og lukke poster på Forespørsel konto Mer
Post mot Post avmerking fra bilagsregistrering Mer
Rutine for post-mot-postavmerking Mer
Åpne poster Mer
Viktig å huske på ved post-mot-postavmerking Mer