Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Rapporter og forespørsler i butikk

Det finnes flere dagsoppgjørsrapporter. I tillegg har butikkmodulen flere rapporter felles med fakturamodulen.

Z-rapport er viktig å kjøre hver dag du har hatt salg.

Som i alle andre moduler er Oversikt-bildet sentralt når du søker etter data.

Dersom du benytter funksjonene for gavekort og tilgodeseddel så finnes det også oversiktsbildet over dem under menyvalg Forespørsel.

Rapporter og forespørsler

Oversiktsbildet Mer
Dagsoppgjørsrapporter Mer
Z rapport Mer